Hållbarhet

Swedegas hållbarhetsarbete

 hallbarhet, vinter

Swedegas verkar i energibranschen – en bransch i omställning och med stor betydelse för samhället. Samhällets klimatavtryck, konkurrenskraft och säker tillgång till energi är frågor som engagerar.

Genom att driva och investera i infrastruktur har Swedegas en samhällsnyttig, kapitalintensiv och långsiktig verksamhet. Både verksamhet och investeringar ska svara upp mot höga krav och bidra till både ett hållbart samhälle och en hållbar arbetsmiljö.

Hållbarhet är integrerat i hela Swedegas verksamhet och angår alla medarbetare. De engageras i hållbarhetsarbetet genom att hållbarhet är integrerat i aktiviteter och mål, och är en central del i det dagliga arbetet. Swedegas kärnvärden och uppförandekod styr arbetet med att driva en ansvarsfull verksamhet med hög affärsetik.

I Hållbarhetsredovisningen sammanfattas hållbarhetsarbetet under det senaste kalenderåret. Ytterligare en del av Swedegas engagemang i hållbarhetsfrågor är medlemskap i initiativet Fossilfritt Sverige samt Green Gas Initiative.