Hållbarhet

Swedegas hållbarhetsarbete

Swedegas verkar i energibranschen – en bransch i omställning och med stor betydelse för samhället. Samhällets klimatavtryck, konkurrenskraft och säker tillgång till energi är frågor som engagerar.

Genom att driva och investera i infrastruktur har Swedegas en samhällsnyttig, kapitalintensiv och långsiktig verksamhet. Verksamhet och investeringar ska svara upp mot höga krav och bidra till både ett hållbart samhälle och en hållbar arbetsmiljö.

Hållbarhet angår alla i Swedegas och är integrerat i aktiviteter och mål. Hållbarhetsredovisningen sammanfattar hållbarhetsarbetet under det senaste kalenderåret. Swedegas uppförandekod styr arbetet med att driva en ansvarsfull verksamhet med hög affärsetik. Ytterligare en del av Swedegas engagemang i hållbarhetsfrågor är medlemskap i initiativet Fossilfritt Sverige samt Green Gas Initiative.