april 2023
20 04 2023

Pressmeddelande: Nature Energy och Nordion Energi ingår partnerskap för produktion av biogas i Sverige

Ett partnerskapsavtal mellan Nordion Energi, specialiserade i energiinfrastruktur, och Nature Energy, en ledande aktör inom produktionen av biogas och förnybar energi från organiskt avfall, kommer att undersöka möjligheterna att öka mängden biogas som produceras i Sverige.

Läs hela artikeln
04 04 2023

Utvärdering av balanseringsmodellen

I enlighet med metodgodkännandet av balanseringsmodellen ska Energinet och Swedegas utvärdera balanseringsmodellen utifrån de första 5 månaderna i drift. Marknadsaktörer uppmanas att skicka de första skriftliga kommentarerna till Energinet eller Swedegas senast den 14 april.

Läs hela artikeln
december 2022
16 12 2022

Nytt samarbetsprojekt för att utveckla havsbaserad vätgasinfrastruktur i Östersjöregionen

Nordion Energi ingår i nytt samarbetsprojekt Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) tillsammans med Gasgrid Finland, OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners.

Läs hela artikeln
oktober 2022
20 10 2022

Nordion Energi har tilldelats priset ”IJGlobal ESG Corporate Transition – Energy”

Nordion Energi har fått en utmärkelse för sitt arbete för ett hållbart energisystem! I hård internationell konkurrens tilldelades vi priset "IJGlobal ESG Corporate Transition Award - Energy" vid en högtidlig ceremoni - IJGlobal ESG Awards 2022 - i The Honourable Artillery Company i London den 19 oktober 2022.

Läs hela artikeln
september 2022
30 09 2022

Ökad beredskap för gasnätet i sydvästra Sverige

Med anledning av sabotagen riktade mot Nord Stream 1 och 2 samt det säkerhetspolitiska läget i Sverige, har Nordion Energi - som genom sitt dotterbolag Swedegas äger, driver och är systembalansansvarig för stamnätet för gas i sydvästra Sverige - ökat sin beredskap och vaksamhet.

Läs hela artikeln
juni 2022
21 06 2022

Energimyndigheten utlyser tidig varning

Energimyndigheten har idag utlyst krisnivå tidig varning för det västsvenska gasnätet. Detta som en följd av utlysningen av tidig varning av Energistyrelsen för gasnätet i Danmark.

Läs hela artikeln
april 2022
22 04 2022

Nordion Energi och Gasgrid Finland lanserar Nordic Hydrogen Route – Europas första storskaliga och gränsöverskridande vätgasinfrastruktur

Nordion Energi och Gasgrid Finland lanserade idag initiativet Nordic Hydrogen Route. Detta skedde i närvaro av bland annat av Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Läs hela artikeln
januari 2022
17 01 2022

Gasgrid Finland och Nordion Energi har kommit överens om att undersöka möjligheterna att samarbeta inom vätgasinfrastruktur och marknadsutveckling i Bottenviksregionen

De nationella systemoperatörerna för gastransmission (TSO) i Finland och Sverige, Gasgrid Finland respektive Nordion Energi, har kommit överens om att undersöka förutsättningarna för att utveckla ny vätgasinfrastruktur i Bottenviken. Efterfrågan på vätgas, som främst används för att möjliggöra omställning och expansion av industrierna i regionen, uppskattas till 100 TWh.

Läs hela artikeln
december 2021
13 12 2021

Göteborg ett steg närmare att bli nav för transport av infångad koldioxid

Energimyndigheten har beviljat delfinansiering av samverkansprojektet CinfraCap. Det betyder att regionen är ett steg närmare en gemensam infrastruktur för infångad koldioxid i Göteborgs Hamn.

Läs hela artikeln
07 12 2021

Vätgasstrategi med angelägna prioriteringar – nätutbyggnaden för långsam

Energimyndighetens förslag till nationell strategi pekar tydligt ut vätgasens viktiga roll, men saknar tillräcklig ambition vad gäller utbyggnad av nödvändig, ny infrastruktur för distribution av vätgas. Detta trots att vätgasinfrastruktur framhålls i strategin som det mest kostnadseffektiva sättet att transportera energi, redan vid ganska låga volymer. Nu krävs skyndsam nationell planering för att möta industrins och transportsektorns behov och för att Sverige ska hålla samma tempo som övriga Europa.

Läs hela artikeln
juni 2021
28 06 2021

Stort behov av lagstiftning för att stimulera utbyggnad av vätgas som en del i att nå klimatmålen

I förra veckan publicerade konsortiet Gas for Climate ett policydokument för lagstiftning kring vätgas. Denna rapport samlar visionen för oss och 10 andra europeiska transmissionsnätsoperatörer om hur lagstiftning i EU kan bidra till att skapa en särskild vätgasinfrastruktur i Europa.

Läs hela artikeln
23 06 2021

Pressmeddelande: Ny rapport visar att Sverige står inför en omfattande utbyggnad av infrastruktur för vätgas för att nå klimatmålen

För att klara industrins och transportsektorns omställning behöver Sverige bygga en helt ny infrastruktur för vätgas. I rapporten ”The role of gas and gas infrastructure in Swedish decarbonisation pathways 2020-2045” som lanserades vid ett webbinarium med Energiforsk säger författarna att detta kan vara en av de största infrastruktursatsningarna som Sverige någonsin stått inför.

Läs hela artikeln
maj 2021
05 05 2021

Nordion Energi satsar på elnät i Falköping

Nordion Energi och Solör har idag slutfört förhandlingarna kring Falbygdens Energi.

Läs hela artikeln
april 2021
27 04 2021

Stora vinster med samverkan kring CCS visar förstudie från CinfraCap

Genom samverkan kan Göteborgsregionens företag nå klimatmålen snabbare, men det kommer att innebära investeringar i mångmiljardklassen. Det visar den förstudie som CinfraCap nu presenterat om en gemensam infrastruktur för transport av koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning.

Läs hela artikeln
13 04 2021

Pressmeddelande: Gemensam europeisk vision för vätgasinfrastruktur knyter ihop 21 länder

En ny rapport presenterar en gemensam europeisk vision för en 39 700 km lång vätgasledning i 21 länder.

Läs hela artikeln
07 04 2021

Solör Bioenergi tar över verksamheten för fjärrvärme och stadsnät i Falbygdens Energi

Under maj månad sker det en förändring i Falbygdens Energi

Läs hela artikeln
februari 2021
01 02 2021

Falbygdens Energi blir en del av Nordion Energi

Energiinfrastrukturbolaget Nordion Energi har förvärvat Falbygdens Energi. Tillsammans vill bolagen fortsatt satsa på att utveckla ett hållbart och flexibelt energisystem, rustat för framtiden.

Läs hela artikeln
januari 2021
26 01 2021

Pressmeddelande: Nödvändigt att införa mål för förnybar gas för att uppnå de europeiska klimatmålen, menar nytt policydokument från Gas for Climate

Gas for Climate förespråkar i ett nytt policydokument att elva procent av all gas som förbrukas i EU ska vara förnybar till år 2030. Målet stöds av två delmål om åtta procent hållbar biogas och tre procent förnybar vätgas och bör införas i EU:s direktiv om förnybar energi, RED-direktivet.

Läs hela artikeln
21 01 2021

Särskilt yttrande – Fossilfritt Sveriges förslag till vätgasstrategi

Fossilfritt Sverige har idag presenterat ett förslag till nationell vätgasstrategi. Nordion Energis VD Hans Kreisel har deltagit i arbetet.

Läs hela artikeln
december 2020
17 12 2020

Pressmeddelande: Så ska infångad koldioxid tas om hand i Västsverige

Vilket är det smartaste sättet att transportera infångad koldioxid från anläggning till kajkant? För att finna svaret har fem stora energiaktörer i Västsverige gått ihop i projektet CinfraCap. I maj startade en förstudie för att ta reda på om det finns en gemensam lösning till en effektiv och hållbar infrastruktur för infångad koldioxid. Nu råder det full aktivitet vid ritbord och ute i hamnen när projektets förstudie nått halvvägs i mål.

Läs hela artikeln
16 12 2020

Pressmeddelande: Ny rapport från Gas for Climate visar positiv utveckling av biogas och vätgas i Europa

Rapporten innehåller en marknadsöversikt och visar trender relaterade till uppskalning av biogas och grön och blå vätgas i Europa. Resultatet visar bland annat tydligt att produktion av biogas ökar snabbt och kostnaderna minskar. Flera vätgasprojekt väntas också starta de kommande åren.

Läs hela artikeln
oktober 2020
28 10 2020

Pressmeddelande: Nordion Energi tar ytterligare ett kliv mot 100% grön energi och ansluter till europeisk vätgasallians

Som en del i arbetet mot ett hållbart samhälle är Nordion Energi nu en del av European Clean Hydrogen Alliance, ett initiativ från EU-kommissionen för att driva implementeringen av EUs vätgasstrategi. Vätgasen kommer att spela en avgörande roll i omställningen av energisystemet och möjliggöra för många sektorer i samhället att nå sina klimatmål.

Läs hela artikeln
27 10 2020

Pressmeddelande: Gasbarometern visar fortsatt stabil ökning av andelen biogas i stamnätet

Efter flera år av stadig ökning av andelen biogas i det svenska stamnätet för gas är det första halvåret 2020 inget undantag. Andelen uppgår till 28,6% och är en positiv utveckling jämfört med 2019 års mätning (23,4% över året).

Läs hela artikeln
15 10 2020

Pressmeddelande: Nordion Energis VD Hans Kreisel tar plats i Elektrifieringskommissionen

I samband med lanseringen av Elektrifieringskommissionen klargjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth att vätgasen kommer starkt och behöver spela en central roll i elektrifieringen av de tunga vägtransporterna samt sjöfarten och flyget. Det är en viktig anledning till att Hans Kreisel nu bjuds in för att ta aktiv del i kommissionens arbete för en snabbare omställning av transportsektorn.

Läs hela artikeln
juli 2020
17 07 2020

Pressmeddelande: Nordion Energi presenterar tillsammans med andra gasnätsoperatörer en lösning för vätgasinfrastruktur

Integrerad europeisk infrastruktur för vätgas är vägen framåt

Läs hela artikeln
juni 2020
26 06 2020

Pressmeddelande: Flytande koldioxid snart i hamn

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning (CCS-teknik). Projektet har döpts till CinfraCap och är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB.

Läs hela artikeln
17 06 2020

Nordion Energi lanserar sin första hållbarhetsredovisning

Redovisningen sammanfattar hållbarhetsarbetet för Weum och Swedegas under verksamhetsåret 2019, samma år som de båda bolagen integrerats i Nordion Energis koncern.

Läs hela artikeln
maj 2020
08 05 2020

Pressmeddelande: Utdelning av lunchlådor till behövande - nytt initiativ tillsammans med Malmö Stad och Fryshuset

Ett fungerande samhälle är något att värna om. Vi ställde oss frågan vad vi kan göra för människor som drabbas hårt i samhället nu under Coronakrisen. I dialog med Malmö Stad hittade vi ett initiativ där vi också kan stötta våra kunder och främja användningen av grön gas.

Läs hela artikeln
04 05 2020

Pressmeddelande: Biogasmarknadsutredningens förslag bör genomföras snarast möjligt

Som en av Sveriges ledande energiaktörer ställer sig Nordion Energi positivt till utredningens förslag som ytterligare motiverar en omställning för att nå klimatmålen. Däremot hade vi gärna sett att de olika förslagen implementeras parallellt, för att genomförandet ska kunna ske så snabbt som möjligt, skriver företaget i sitt remissvar till Infrastrukturdepartementet.

Läs hela artikeln
april 2020
22 04 2020

Nordion Energi deltar i EU-studie för nettonollutsläpp 2050

Idag lanserades studien ”Gas Decarbonisation Pathway 2020-2050” av det europeiska konsortiet Gas for Climate, där Nordion Energis deltar genom dotterbolaget Swedegas.

Läs hela artikeln
mars 2020
18 03 2020

Information med anledning av Coronaviruset

Coronakrisen påverkar oss alla. Nordion Energi, som består av Swedegas och Weum, driver en samhällsviktig infrastruktur och vi har hög krisberedskap. Du kan känna dig säker över att gasen kommer fram till alla industrier, hushåll, tankstationer, restauranger och kraftvärmeverk lika säkert och effektivt som vanligt.

Läs hela artikeln
februari 2020
14 02 2020

Ny rapport om hur Sverige ska bli klimatneutralt

Hur ska Sverige bli klimatneutralt till 2045? Det ger projektet Vägval för klimatet svar på. Projektet, som är ett initiativ av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) riktar sig till energi- och digitaliseringsministern samt energipolitiska talespersoner, och Nordion Energi har medverkat i projektet. Slutrapporten publicerades igår, den 13 februari.

Läs hela artikeln
januari 2020
29 01 2020

Gasbranschens färdplan nu lanserad

Idag lanserades gasbranschens färdplan, framtagen inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Färdplanen, som tagits fram genom branschorganisationen Energigas Sverige, visar att energigaserna spelar en viktig roll i energi- och klimatomställningen.

Läs hela artikeln
26 01 2020

Säg hej till Nordion Energi!

Att ta sig an energi- och klimatutmaningarna kräver gemensamma krafter och smarta vägval. Därför bildar vi nu Nordion Energi; ett nytt energi- och infrastrukturbolag med höga ambitioner – att ge kraft åt samhällets energiomställning.

Läs hela artikeln
oktober 2019
18 10 2019

Regeringsbeslut riskerar att bromsa omställning från fossila till förnybara bränslen för sjöfarten

Regeringen har sagt nej till Swedegas ansökan om att ansluta en anläggning för flytande gas i Göteborgs hamn till stamnätet för gas. Vi tycker att det är ett olyckligt beslut då det riskerar att begränsa tillgången till gas för rederier som ställer om från oljebaserade till mer miljö- och klimatvänliga fartygsbränslen. Gas som fartygsbränsle minimerar de hälsofarliga utsläppen av svavel, kväve och partiklar samt minskar utsläppen av koldioxid, och är därför ett attraktivt alternativ till dagens bränslen.

Läs hela artikeln
14 10 2019

Gasbarometern: Relativt stabil andel biogas i näten

Under de två första kvartalen av 2019 har andelen biogas i nätet sjunkit något men håller sig ganska stabil sett över en ettårsperiod.

Läs hela artikeln
juni 2019
13 06 2019

Ökad produktion av förnybara drivmedel med ny vätgasanläggning ansluten till Swedegas gasnät

Med en ny vätgasanläggning i Göteborg – som igår invigdes av energiminister Anders Ygeman – ökar Preem sin produktion av förnybara drivmedel. För att klara det är anläggningen ansluten till Swedegas stamnät för gas. – Att stödja transportsektorns omställning till förnybara bränslen är ett av våra viktigaste uppdrag, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

Läs hela artikeln
03 06 2019

Nytt avtal mellan Swedegas och FordonsGas – flytande biogas ger Göteborgs sjöfart klimatfördelar

Nu blir det enklare för sjöfarten att bunkra flytande biogas, LBG, i Göteborgs hamn. Ett nytt avtal mellan FordonsGas och Swedegas säkrar tillgången till det förnybara bränslet – något som efterfrågas av både rederier och deras kunder.

Läs hela artikeln
maj 2019
21 05 2019

Goda resultat redovisas i ny hållbarhetsrapport

Ett bra år där vi lyckats väl inom prioriterade områden. Så kan Swedegas hållbarhetsarbete för 2018 sammanfattas, som nu presenteras i en ny rapport.

Läs hela artikeln
07 05 2019

Swedegas stärker sin organisation – Peter Blomberg tillträder ny tjänst inom LNG/LBG och innovation

Peter Blomberg har tillträtt en ny chefstjänst inom affärsutveckling och innovation på Swedegas, med fokus på flytande natur- och biogas (LNG/LBG). – Det ska bli spännande att använda mina erfarenheter och kunskaper inom Swedegas och vara med och säkerställa att gasinfrastrukturen blir en del av lösningen i omställningen till mer förnybar energi, säger Peter Blomberg.

Läs hela artikeln
april 2019
01 04 2019

Gemensam gasmarknad i Sverige och Danmark från 1 april

En större marknad och ännu högre leveranssäkerhet. Det är verklighet från 1 april, då svenska Swedegas och danska Energinet integrerar marknaderna för gas. – Genom att slå ihop den danska och svenska gasmarknaden ökar effektiviteten och slutkunderna får möjlighet att välja mellan fler leverantörer, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

Läs hela artikeln
mars 2019
12 03 2019

Skatteökning på kraftvärme motverkar omställningen

Gasbranschen har reagerat kraftigt på regeringens förslagna skattehöjning på kraftvärmen – den motverkar den pågående omställningen av energisystemet. I sitt remissvar på finansdepartementets promemoria ”Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik” begär branschorganisationen Energigas Sverige att kraftvärmens förutsättningar och behov av nya styrmedel utreds.

Läs hela artikeln
06 03 2019

Gasbarometern 2018 – fördubbling av andelen biogas i gasnätet!

Biogasen har utvecklats mycket starkt i Västsverige under 2018. Andelen biogas i Swedegas stamnät ökade från 10 till 20 procent! Många företag och privatpersoner har alltså aktivt valt biogas för att man vill bidra till ett mer hållbart samhälle. – Vi är väldigt glada över den positiva utvecklingen. För att den ska hålla i sig måste dock politiken ge biogasen långsiktiga och goda förutsättningar för att växa, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

Läs hela artikeln
februari 2019
27 02 2019

473 procents ökning är en straffskatt på biogasen

Regeringen med stödpartierna C och L chockhöjer skatten på naturgas för kraftvärme. Höjningen är från 52 till 289 kronor mer per megawattimme. Denna energipolitik främjar inte ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt energisystem, skriver Johan Zettergren, vd Swedegas, tillsammans med Kenneth Andersson, vd Weum, Alf Engqvist, vd Göteborg Energi, Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige AB och Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige, i en debattartikel i GT 26 februari.

Läs hela artikeln
januari 2019
25 01 2019

Ännu ett år som säker och engagerande arbetsplats

– På Swedegas finns inget viktigare än medarbetarnas säkerhet och hälsa. Därför känns det bra att även 2018 var ett år helt utan personskador, säger Malin Augustsson, samordnare för säkerhet, hälsa och miljö.

Läs hela artikeln
24 01 2019

Allt mer samarbete på den europeiska energimarknaden

En ny ledning, som möjliggör leverans av norsk gas genom Danmark till Polen och andra länder i regionen, är ytterligare ett steg i en allt mer integrerad energimarknad i Europa.

Läs hela artikeln
december 2018
19 12 2018

Anders Sundström och Hans Kreisel till nybildad koncern för gasinfrastruktur – Swedegas och Weum vill stärka infrastrukturens roll i energiomställningen

Anders Sundström blir ordförande och Hans Kreisel koncernchef i den nybildade koncernen där gasnätsbolagen Swedegas och Weum (fd E.ON Gas) ingår. First State Investments, som via sin infrastrukturfond European Diversified Fund II, förvärvat både Swedegas och Weum under 2018, lägger nu en viktig grund för att lyfta gasinfrastrukturens roll i energiomställningen.

Läs hela artikeln
14 12 2018

Nationell biogasstrategi kan bli ”Årets Kretsloppsfrämjare”!

Nationell biogasstrategi 2.0 är en av tre finalister i kategorin ”Årets Kretsloppsfrämjare” på Återvinningsgalan 2019.

Läs hela artikeln
04 12 2018

Gasbarometern: Fortsatt hög andel biogas i stamnätet

Gasbarometern har uppdaterats med nya siffror för kvartal 3. Även för det här kvartalet har andelen biogas i stamnätet för gas ökat och ligger nu på 20,2 procent. Inkluderas den biogas som levereras via de distributionsnät som är anslutna till stamnätet, uppgår den totala biogasandelen till 24,9 procent.

Läs hela artikeln
november 2018
27 11 2018

Premiär för bunkring av förnybar gas i Swedegas anläggning i Göteborgs hamn

Donsörederiet Terntank är först ut att tanka flytande gas vid Swedegas nya anläggning i Göteborgs hamn. Vid premiären bunkrades inte bara flytande naturgas, LNG, utan även flytande biogas, LBG – producerad i Lidköping. – Det är ett genombrott att kunna erbjuda svensk sjöfart den här unika möjligheten att inte bara ställa om till LNG, utan också successivt öka andelen förnybar gas, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas som äger och driver anläggningen.

Läs hela artikeln
21 11 2018

Klart med First State Investments som ny ägare

European Diversified Infrastructure Fund (EDIF II) som förvaltas av First State Investment, blir Swedegas nya ägare från och med idag, 21 november. Konkurrensverket har gjort en prövning och transaktionen är godkänd.

Läs hela artikeln
september 2018
27 09 2018

Gasbarometern: Andelen biogas i stamnätet fortsätter att öka

Den starkt positiva trenden för biogas fortsätter i Sverige. Enligt Gasbarometern ligger andelen biogas i stamnätet fortsatt på en hög nivå; 18,6 procent under första halvåret 2018. Efterfrågan ökar i takt med att alltfler företag ställer om.

Läs hela artikeln
21 09 2018

Swedegas stödjer europeiskt register för förnybar gas

Swedegas är nu medlem i ERGaR (European Renewable Gas Registry), som arbetar för att upprätta ett oberoende, transparent och pålitligt system för hur biogas och andra förnybara gaser handlas i Europas gasnät. – Genom detta engagemang vill Swedegas stödja utvecklingen av en större marknad för biogas inte bara i Sverige, utan i hela i Europa, vilket gynnar både användare och producenter av biogas, säger Hanna Paradis, affärsutvecklare på Swedegas.

Läs hela artikeln
03 09 2018

First State Investments blir nya ägare av Swedegas

European Diversified Infrastructure Fund II (EDIF II), en infrastrukturfond förvaltad av First State Investments (First State) har ingått ett avtal om förvärv av Swedegas från spanska Enagás och belgiska Fluxys. Förvärvet är fondens andra på den svenska gasmarknaden efter förvärvet av den största distributionsnätsoperatören inom gas i april 2018.

Läs hela artikeln
augusti 2018
15 08 2018

Kommentar till medieuppgifter

Med anledning av en artikel publicerad i DI (sid 14) den 13 augusti vill Swedegas göra följande förtydliganden:

Läs hela artikeln
juli 2018
03 07 2018

”Utred möjligheten att utforma en miljöfond för sjöfarten”

Sedan länge har det varit möjligt för landsidan att söka medel från det statliga stödet Klimatklivet medan sjöfartens möjligheter att få stöd varit få. Det skriver Johan Zettergren, vd, Swedegas, Fredrik Larsson, miljöansvarig, Svensk Sjöfart, och Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige, i Aktuell Hållbarhet 3 juli.

Läs hela artikeln
maj 2018
30 05 2018

Swedegas och Barents NaturGass har skrivit avtal om leverans av LNG till ny bunkringsanläggning i Göteborgs Hamn

Inom några månader kommer fartyg för första gången att kunna bunkra flytande naturgas (LNG) från en fast anläggning i Göteborgs Hamn. Infrastrukturbolaget Swedegas, som äger och driver anläggningen, och det norska företaget Barents NaturGass, som ska leverera LNG med ISO-containrar från terminaler i Europa, har ingått ett avtal som nu gör det möjligt för sjöfarten att köpa marint bränsle som uppfyller de allt striktare utsläppskraven.

Läs hela artikeln
29 05 2018

Gasbarometern: Nytt initiativ driver utveckling av förnybar gas

Efterfrågan på biogas fortsätter att växa inom svensk industri och till transportsektorn. Som ett steg i att påskynda utvecklingen av förnybar gas tar Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, nu initiativ till att mäta hur användningen av biogas utvecklas i stamnätet. Initiativet, Gasbarometern, genomförs tillsammans med branschen och ska ge svar på hur mycket biogas som används och hur efterfrågan i olika sektorer utvecklas.

Läs hela artikeln
17 05 2018

Två marknader blir en – Sverige och Danmark harmoniserar gasmarknaderna

De svenska och danska gasnätsföretagen Swedegas och Energinet har nu beslutat att göra de investeringar som krävs för att integrera marknaderna för gas i Sverige och Danmark. Detta initiativ kommer att stärka leveranssäkerheten och även leda till att vi får fler aktörer på gasmarknaden. Initiativet är också i linje med EU:s strävan efter harmonisering av marknaderna inom unionen.

Läs hela artikeln
april 2018
27 04 2018

Biogasen kan bidra till ett fossilfritt Sverige

I flera av de färdplaner som olika branscher har presenterat för regeringen har gasen en viktig roll som energikälla för att bidra till ett fossilfritt Sverige, skriver Johan Zettergren, vd Swedegas, och Maria Malmkvist vd, Energigas Sverige i Aktuell Hållbarhet den 27 april.

Läs hela artikeln
12 04 2018

Svensk biogas värd 30 miljarder

Sverige har sedan januari i år ett nytt, tufft klimatpolitiskt ramverk. Med ett mål på 15 terawattimmar biogasanvändning per år 2030 kan biogasbranschen hjälpa till att uppfylla det. Det motsvarar ett BNP-värde på 30 miljarder kronor vid inhemsk produktion. Men för att nå målet krävs åtgärder från regering, myndigheter och kommuner. Att regeringen tillsätter sin aviserade biogasutredning vore en bra början, menar branschorganisationen Energigas Sverige, Swedegas med flera i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet publicerad den 12 april.

Läs hela artikeln
februari 2018
14 02 2018

Artikel i Dagens Industri - Göteborg bygger för flytande gas

Dagens Industri uppmärksammar den nya landbaserade bunkringsanläggningen för LNG som Swedegas bygger i Göteborgs Hamn.

Läs hela artikeln
01 02 2018

Byggstart för LNG-anläggning i Göteborgs Hamn

Nu är bygget av Göteborgs första anläggning för flytande naturgas (LNG) i Energihamnen i Göteborgs Hamn igång. Anläggningen, som byggs av Swedegas, innebär nya möjligheter för LNG-drivna fartyg som anlöper Göteborgs Hamn och beräknas tas i drift under 2018.

Läs hela artikeln
december 2017
21 12 2017

Preem ansluter till Swedegas stamnät för gas - ökar produktionen av förnybara drivmedel

Transportsektorn står inför stora utmaningar i sin omställning till mer förnybara bränslen. Nu tas första spadtaget för att ansluta Preems raffinaderi i Göteborg till stamnätet för gas – en anslutning som gör det möjligt att öka produktionen av förnybara drivmedel.

Läs hela artikeln
01 12 2017

Låt Gotland lagra överskott på el som gas

Den goda tillgången på förnybar energi i form av vind- och solkraft gör Gotland mycket intressant för en anläggning där elöverskott omvandlas till gas. Rätt använd kan tekniken leda till att ön blir ett internationellt föredöme när det gäller lokala energisystem baserade på förnybara energikällor, skriver ett flertal debattörer.

Läs hela artikeln
oktober 2017
09 10 2017

Swedegas ledningssystem miljö- och kvalitetscertifierat

Nu är Swedegas även miljöcertifierat enligt ISO14001:2015. De tidigare kvalitets- och arbetsmiljöcertifieringarna är dessutom uppgraderade.

Läs hela artikeln
september 2017
11 09 2017

Framtidens energiomställning kräver gaskraft

Utmaningen i ett förnybart energisystem handlar om att kunna lagra och effektivt balansera systemet. För att klara det måste vi ta tillvara de möjligheter som gasen kan erbjuda, skriver tre branschföreträdare.

Läs hela artikeln
05 09 2017

Sverige och Danmark på väg mot en harmoniserad gasmarknad

Visionen om en mer harmoniserad gasmarknad för Sverige och Danmark förväntas bli realitet inom något år. De nationella gasnätsoperatörerna Swedegas och Energinet tar nu ett steg vidare i detta arbete genom att initiera ett projekt som ska ge svar hur detta bäst kan genomföras. Ökad leveranssäkerhet och fler aktörer på marknaden är några av de förväntade vinsterna.

Läs hela artikeln
augusti 2017
23 08 2017

Swedegas på Donsö Shipping Meet 5-6 september

Möt Swedegas på Donsö i Göteborgs södra skärgård under ett av den maritima branschens största event – Donsö Shipping Meet 5-6 september

Läs hela artikeln
juli 2017
03 07 2017

Swedegas investerar i LNG-infrastruktur i Göteborgs Hamn

Swedegas investerar i ny LNG-infrastruktur i Göteborgs Hamn för att primärt möta sjöfartens behov av miljövänligare bränsle. Anläggningen är den första för LNG i Göteborg, Nordens största hamn, och gör det möjligt för fartyg att bunkra LNG i hamnen – samtidigt som de lastar och lossar vid kaj. Den beräknas vara i drift under 2018.

Läs hela artikeln
juni 2017
22 06 2017

Green Gas Initiative – andelen biogas i gasnäten ökade med 50 procent på tre år

Under 2016 matades sammanlagt 11 TWh biogas in på gasnäten som ägs av de sju medlemmarna i det europeiska nätverket Green Gas Initiative. Det är en ökning med 50 procent de senaste tre åren.

Läs hela artikeln
08 06 2017

Ökad produktion av gröna drivmedel möjlig med ny anslutning till Swedegas gasnät

Preem bygger en ny vätgasanläggning vid sitt svenska raffinaderi i Göteborg för att öka produktionen av förnybara drivmedel. Vätgas är en viktig komponent i tillverkningen av förnybara drivmedel och investeringen uppgår till 635 Mkr. Driftsättning planeras till februari 2019. Den nya vätgasanläggningen möjliggörs genom en anslutning till stamnätet för gas.

Läs hela artikeln
maj 2017
24 05 2017

Swedegas på Gasdagarna 2017

Hållbara affärsmodeller, gasdistribution i dag och i framtiden samt gas för renare sjöfart är inslag under Gasdagarna där Swedegas medverkar.

Läs hela artikeln
03 05 2017

Gotland först ut med drivmedelsproduktion och energilagring genom Power to gas?

Ny rapport visar att Gotland har rätt förutsättningar för att producera förnybar gas av överskott från vindkraftsel. Runtom i Europa byggs Power to gas-anläggningar för att ta tillvara energi från förnybara energikällor, och Gotland kan bli först ut i Sverige. Power to gas möjliggör både drivmedelsproduktion och energilagring.

Läs hela artikeln
mars 2017
02 03 2017

Gasbranschen förbereder för mer förnybart

Allt mer biogas kommer att matas in på det svenska gasnätet, helt i linje med utvecklingen mot mer förnybar energi. Därför investerar branschen för att hantera en varierande gaskvalitet.

Läs hela artikeln
februari 2017
10 02 2017

Nytt liv i bortglömda gasledningar

Krögarna, räddningstjänsten, grannarna – alla är vinnare när det gamla stadsgasnätet får nytt liv i Helsingborg. Nu kan både spisar och värmare på stadens krogar drivas med biogas.

Läs hela artikeln
december 2016
20 12 2016

Debattartikel i SvD - Satsning på biogas skapar säker miljönytta

Sverige får inte kompromissa med miljönyttan i våra biodrivmedel och därmed riskera stödet för en omställning till en fossiloberoende transportsektor. Rätt klassificering och transparent miljömärkning måste kunna utkrävas av såväl fossila som förnybara drivmedel, skriver flera debattörer som argumenterar för mer biogas.

Läs hela artikeln
november 2016
22 11 2016

Debattartikel i GP - Gynna gasbilar i nya bonus-malus-systemet

Att ta fram en nationell biogasstrategi och att ändra förslaget till bonus-malus-system så att verklig klimatnytta gynnas genom biogasbilar, är två viktiga steg för att utveckla framtidens hållbara drivmedel, skriver bland andra Maria Malmkvist, Energigas Sverige.

Läs hela artikeln
oktober 2016
10 10 2016

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet – Viktigt datum närmar sig för omställningen till en fossilfri transportsektor

Regeringen behöver upprätta en ambitiös handlingsplan då det gäller EU:s infrastrukturdirektiv för alternativa drivmedel, skriver representanter från Eon, Aga Gas/Linde Group, Swedegas, Westport, Fores med 2030-sekretariatet, Energigas Sverige och Vätgas Sverige.

Läs hela artikeln
september 2016
14 09 2016

Axpo ny aktör på den svenska gasmarknaden

Energiföretaget Axpo blir ny aktör på den svenska gasmarknaden. Axpo har tecknat avtal med Swedegas - som äger och driver det svenska stamnätet för gas - om att bli balansansvarig på nätet. Axpo kommer även att sälja gas, vilket ger ökad valfrihet för svenska gaskunder. Båda företagen verkar aktivt för att öka andelen biogas i det svenska systemet.

Läs hela artikeln
02 09 2016

Lars Persson ny teknisk projektledare på Swedegas

Lars Persson har anställts som teknisk projektledare inom Swedegas. Fokus kommer att ligga på att arbeta med företagets planerade investeringar inom infrastruktur för LNG.

Läs hela artikeln
juli 2016
01 07 2016

Tomas Lundkvist ny chef för Marknad och Affärsutveckling på Swedegas

Tomas Lundkvist har utsetts till ny chef för Marknad och Affärsutveckling på gasinfrastrukturbolaget Swedegas. Han är civilingenjör inom teknisk fysik och har lång erfarenhet av ledande befattningar inom bland annat energibranschen. Närmast kommer han från ÅF och PRC Engineering.

Läs hela artikeln
juni 2016
10 06 2016

Green Gas Initiative report: how gas and gas infrastructure can help curbing carbon and other harmful emissions

The Green Gas Initiative has launched its first report on how gas and gas infrastructure can help to achieve the European objectives for reducing carbon and other harmful emissions. The report focuses on three main topics: biomethane, power to gas and gas as a fuel in road and maritime transport.

Läs hela artikeln
maj 2016
09 05 2016

Jesús Saldaña i Energigas nr 2 2016

Jesús Saldaña, från Swedegas ägare Enágas, intervjuas om den svenska gasmarknaden på sidan 14 i senaste numret av tidningen Energigas.

Läs hela artikeln
mars 2016
22 03 2016

Swedegas och Kanfer Shipping planerar samarbete om sjötransporter av LNG och lager i Gävle-regionen

Swedegas undersöker möjligheterna att bygga gasinfrastruktur i Gävleregionen. Företaget har undertecknat ett intentionsavtal med Kanfer om sjötransport och flytande lager för LNG (Liquefied Natural Gas, flytande naturgas) i Gävle-regionen. - Vi är intresserade av att investera i den mest effektiva lösningen. Ett flytande LNG-lager har fördelaktiga driftskostnader, vilket i sin tur gynnar kunderna i regionen, säger Johan Zettergren, vVD Swedegas.

Läs hela artikeln
21 03 2016

Ny VD för Swedegas

Johan Zettergren har utsetts till ny VD för gasinfrastrukturbolaget Swedegas per den 1 juli 2016, och efterträder då Lars Gustafsson som efter tio år lämnar VD-posten i samband med sin pensionering. Johan Zettergren, som innehaft en rad ledande befattningar inom energibranschen, har varit företagets marknads- och affärsutvecklingschef de senaste fyra åren.

Läs hela artikeln
december 2015
01 12 2015

Nationell biogasstrategi lanseras

Ett mål på 15 terrawattimmar biogas till 2030 och en rad prioriterade styrmedel och åtgärder innehåller förslaget till nationell biogasstrategi som idag presenteras. Förslaget är framtaget genom ett unikt och brett samarbete med ledande företrädare för produktion, distribution och användning av biogas.

Läs hela artikeln
november 2015
18 11 2015

Grön gas fixar energisystemets effektutmaning

När kärnkraften fasas ut och sol och vind kommer in behövs helt nya lösningar för att balansera produktionen och efterfrågan av energi. En ny studie visar nu att grön gas har stor potential att bidra till detta, men också andra viktiga tjänster som det framtida energisystemet så väl behöver.

Läs hela artikeln
04 11 2015

Ei och marknaden nöjd med Swedegas som systembalansansvarig

Aktörerna på den svenska gasmarknaden anser att flytten av systembalansansvaret från Svenska Kraftnät till Swedegas fungerade mycket bra. Energimarknadsinspektionen är nöjd med hur Swedegas utför sitt uppdrag och skriver i sin rapport att företaget har tagit en aktiv roll i utvecklingen av marknaden.

Läs hela artikeln
september 2015
23 09 2015

E.ON, Swedegas och Åhus hamn vill bygga ett gasnät i nordöstra Skåne

E.ON, Swedegas och Åhus hamn har tecknat en avsiktsförklaring om att utreda förutsättningarna för att bygga ett gasnät i nordöstra Skåne.

Läs hela artikeln
maj 2015
12 05 2015

Dags att bygga pilotanläggning för Power to Gas i Sverige - ökar andelen förnybart, minskar utsläppen och öppnar för mer vindkraft

Idag presenteras resultaten från en unik studie om möjligheterna att använda Power to Gas i Sverige. Förutsättningarna skiljer sig åt i olika delar av landet – men tydligt är att Power to Gas kan ta hand om elöverskott från vindkraften på olika sätt: producera vätgas, lagra överskottet i gasnät och/eller utöka produktionen av biogas.

Läs hela artikeln
april 2015
23 04 2015

We aim to establish a 100% CO2-neutral gas supply by 2050 - ONTRAS signs Green Gas Commitment

The independent gas infrastructure companies Gasunie (Netherlands), Fluxys Belgium and Energinet.dk (Denmark) signed a joint declaration on 14 June 2012 to commit themselves to taking a proactive role in order to support a 100% carbon-neutral gas supply in their network infrastructures in 2050.

Läs hela artikeln
mars 2015
23 03 2015

Enagás och Fluxys blir nya ägare av Swedegas

Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, får nya ägare. Enagás och Fluxys, de spanska och belgiska gasnätsbolagen, förvärvar gemensamt Swedegas av EQT Infrastructure.

Läs hela artikeln
februari 2015
26 02 2015

Debattartikel i GP - Dags att öppna för gaskraften

Just nu finns ett gyllene tillfälle för Energikommissionen att ta med energigasens stora möjligheter som baskraft i diskussionen om vår framtida energiförsörjning, skriver Anders Mathiasson, Energigas Sverige, och Lars Gustafsson, Swedegas.

Läs hela artikeln
december 2014
22 12 2014

Premiär för biogas från GoBiGas i stamnätet

Världens första storskaliga anläggning för framställning av biogas av restprodukter från skogen, GoBiGas som ägs av Göteborg Energi, är nu i drift. Biogasen transporteras till marknaden genom det svenska stamnätet för gas. Swedegas, som driver gasnätet, ser detta som en viktig milstolpe i företagets ambition att öka andelen biogas i stamnätet.

Läs hela artikeln
08 12 2014

Swedegas blir delägare i nybildade Energiforsk

Energibranschen samlar nu sin forskning i ett helt nytt bolag – Energiforsk. Energiforsk kommer att omfatta verksamheten i Elforsk, Värmeforsk, Svenskt Gastekniskt Center (SGC) samt forskningsprogrammet Fjärrsyn inom Svensk Fjärrvärme.

Läs hela artikeln
oktober 2014
28 10 2014

Debattartikel i Dagens Samhälle - "Vi har inte råd att slösa bort vindkraften"

Produktionen av el genom vindkraft växer kraftigt. Men vad händer den dag då det blir en överproduktion? Något som kan ske snabbare än vi tror. Ny teknik gör lagring av elöverskottet möjlig.

Läs hela artikeln
08 10 2014

Debattartikel i Ny Teknik - ”Gas – svaret på framtidens baskraft”

Gaskraft är ett alternativ till kärnkraften. Den är relativt billig att bygga, klarar industrins krav på leveranssäkerhet, understödjer utbyggnad av förnybar elproduktion och kan finnas på plats mycket snabbt, skriver Anders Mathiasson, Energigas Sverige, och Lars Gustafsson, Swedegas.

Läs hela artikeln
september 2014
29 09 2014

Historisk premiär för biogas i stamnätet - Gasledning förbinder biogasanläggning med stamnätet för gas

Biogas har nu för första gången matats in i det svenska stamnätet för gas. Biogasanläggningen Jordberga utanför Trelleborg är först i Sverige med att använda stamnätet för distribution av gas. Skånetrafiken är en av kunderna och biogasen ska användas som drivmedel för kollektivtrafiken. För Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, är detta en milstolpe i utvecklingen mot att öka andelen biogas i stamnätet. Bakom själva biogasanläggningen står Swedish Biogas International, E.ON Gas, Skånska Biobränslebolaget och Nordic Sugar.

Läs hela artikeln
juni 2014
09 06 2014

Miljötillstånd beviljat för LNG-terminal i Göteborg

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat Swedegas och Vopak LNG Holding tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för LNG, flytande naturgas i Energihamnen i Göteborg. Terminalen ska kunna förse både sjöfart, industrier och tunga transporter med gas, när de ställer om från olja som bränsle.

Läs hela artikeln
02 06 2014

Nya flexibla modeller för mer biogas på nätet

För att göra det intressant för biogasproducenter att mata in gas i nätet och därigenom nå en större marknad, har Swedegas tagit fram flexiblare modeller för anslutning. Villkoren gäller från maj 2014.

Läs hela artikeln
maj 2014
22 05 2014

TSOs expand cooperation to develop a carbon-neutral gas supply in 2050

Today at the annual Flame gas conference in Amsterdam, the Swiss Gaznat joined the 5 gas infrastructure companies from the Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden and France which have committed to actively contributing to the development of a carbon neutral gas supply by 2050. Gas infrastructure enables the transport and storage of energy on a scale unmatched by other energy systems. It is as such essential to the achievement of the EU’s low-carbon ambitions.

Läs hela artikeln
14 05 2014

Publicering av rapport avseende utveckling av gasinfrastruktur i norra Europa inklusive Östersjöregionen

Tillsammans med övriga systemansvariga för gas i den s.k. BEMIP-regionen (Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark och Sverige) publicerar Swedegas den andra utgåvan av Gas Regional Investment Plan (GRIP) som bland annat innehåller de planerade investeringsprojekten över en tioårsperiod från 2014 till 2023 för regionen.

Läs hela artikeln
07 05 2014

Power to Gas i Sverige - nu utreds lokalisering

Power to Gas kan snart bli verklighet i Sverige. Energimyndigheten har idag beviljat medel till en studie som ska visa var i landet en pilotanläggning kan byggas. Falkenberg, Gotland och Luleå är tre kandidater. Tekniken Power to Gas, som innebär att överskott av el från förnybara energikällor som vind och sol kan tas tillvara, spås få en viktig roll i det framtida energisystemet.

Läs hela artikeln
april 2014
29 04 2014

Nu förbereds bygget av LNG-terminalen i Göteborg

I Göteborgs Hamn förbereds nu bygget av en terminal för flytande naturgas, LNG. Göteborgs Stad har godkänt detaljplanen och rivningsarbeten inleds på tomten för att bereda plats för terminalen. Dessutom har ett nytt bolag som ska driva terminalen bildats.

Läs hela artikeln
09 04 2014

Nu intensifieras det nationella biogasarbetet

Biogas kan spela en viktig roll i energiomställningen. Men vilket mål är rimligt att sätta upp för biogasen i Sverige och vilka styrmedel behövs för att nå dit? Det är några av frågorna som ska få svar genom ett unikt samverkansprojekt som tar krafttag för det nationella biogasarbetet.

Läs hela artikeln
mars 2014
18 03 2014

Swedegas LNG-satsning i Dagens Industri

Artikel i Dagens Industri om Swedegas LNG-strategi.

Läs hela artikeln
12 03 2014

Nu invigs GoBiGas

GoBiGas är världens första förgasningsanläggning i sitt slag och Sveriges största anläggning för produktion av biogas. Biogasen kommer att matas in på gasledningen i sydvästsverige för att på ett effektivt sätt nå ut till marknaden. Gasen kan användas som fordonsbränsle, råvara till industrier eller gas till kraftvärme.

Läs hela artikeln
december 2013
18 12 2013

Debattartikel i Ny Teknik - Gör om förslaget som stryper gasnätet

Klimat- och energipolitiken är en viktig del av tillverkningsindustrins export, både när det gäller pris och klimatprestanda för produkterna. För Sverige, som litet och omvärldsberoende land, behöver därför varje liten del av den nationella politiken ses i detta perspektiv. I veckan väntas regeringen fatta beslut kring intäktsramar för gasbranschen som kan få omfattande konsekevenser. De beslut om investeringar i vårt energisystem som sker idag, definierar våra exportmöjligheter i morgon.

Läs hela artikeln
03 12 2013

Ny ledning i Danmark säkrar gas till Sverige

En ny gasledning från Ellund vid tyska gränsen till Egtved på Jylland innebär att kunder även på den svenska sidan kan känna sig lugna för framtida gasleveranser. Idag kommer i stort sett all gas till Danmark och Sverige från Nordsjöfälten, men fyndigheterna där sinar. Danska Energinet har, med stöd av EU Kommissionen, investerat i ny gasinfrastruktur som ytterligare ett steg mot en integrerad energimarknad.

Läs hela artikeln
november 2013
19 11 2013

EU kommissionen premierar LNG-projekt i Sverige

Två projekt i Sverige har meriterat sig upp på EU:s lista över infrastrukturprojekt som är av gemensamt intresse för unionen (PCI, Project of Common Interest). Det ena är LNG-terminalen i Göteborg som Swedegas och Vopak planerar att bygga i samverkan med Göteborgs Hamn. Projektet uppfyller kommissionens kriterier: bidrar till att integrera de inre marknaderna och öka konkurrensen, öka försörjningstryggheten samt sänkta koldioxidutsläpp.

Läs hela artikeln
18 11 2013

Swedegas startar studie om gasinfrastruktur i Bergslagen

Swedegas ska i samarbete med ett antal större industriföretag i Bergslagen klarlägga potentialen i ett gasnät för delar av Bergslagen. Studien ska utgöra ett beslutsunderlag för en möjlig investering i ett gasnät för regionen.

Läs hela artikeln
06 11 2013

Ny rapport om gasmarknadens utveckling

Sverige behöver öka sin försörjningstrygghet vad gäller tillgång till gas. Detta kan ske genom att bygga LNG-terminaler i ett strategiskt läge, anslutna till gasnätet. Försörjningstryggheten kan också ökas genom att ansluta storskalig biogasproduktion till ledningsnäten. Detta sammanfattar slutsatserna för Sveriges del i North West European Gas Regional Investment Plan (GRIP) som publicerats idag.

Läs hela artikeln
oktober 2013
31 10 2013

Debattartikel i VLT - Gasnät minskar klimatutsläpp

”Biogas kan spela en viktig roll i det svenska energisystemet för produktion av förnybart transportbränsle, el och värme och då framför allt lokalt och regionalt”. Alliansregeringens ställningstagande i höstens budgetproposition är helt i samklang med det som faktiskt sker just nu runt om i landet.

Läs hela artikeln
29 10 2013

Debattartikel i Dagens Samhälle - Lyft ut energipolitiken från valrörelsen

Partiledarnas oförmåga att ge klara besked om energipolitiken hotar inte bara jobben och vår ställning som föregångsland. Det riskerar också leda till att vi inte når våra uppsatta miljö- och klimatmål. Därför behöver Sverige en bred och långsiktig politisk överenskommelse om energipolitiken.

Läs hela artikeln
16 10 2013

EU ger stöd till Rotterdams och Göteborgs LNG-samarbete

•EU har idag beviljat 34 miljoner euro (305 miljoner kronor) för utvecklingen av ett gemensamt projekt mellan Rotterdam och Göteborg i syfte att tillhandahålla Liquefied Natural Gas (LNG) för renare transporter till havs. •Infrastruktursamarbetet mellan hamnarna möjliggör att rederier kan investera i nya fartyg för LNG-drift. •LNG medför att sjöfarten bättre kan möta de skärpta utsläppsreglerna för svavel som införs 2015 i Nordsjön, Engelska kanalen och Östersjön.

Läs hela artikeln
september 2013
10 09 2013

Swedegas kritiskt - förslag till regeringsförordning hotar biogasens utveckling

Utvecklingen av regionala nät som gör det möjligt att öka biogasproduktion är nu hotad, liksom uppbyggnaden av distribution för biogas som drivmedel till fordon, säger Swedegas VD Lars Gustafsson.

Läs hela artikeln
juli 2013
16 07 2013

EU-miljoner till LNG-terminal i Göteborgs Hamn

Flytande naturgas till sjöfarten senast år 2015. Det är målet med ett samarbete mellan privata infrastrukturbolag och hamnarna i Göteborg och Rotterdam. Nu får projektet 305 miljoner kronor i stöd av EU.

Läs hela artikeln
11 07 2013

Ny Bulletin board

Sedan 1 maj finns möjlighet för Swedegas överföringskunder att överlåta kapacitet i enlighet med våra överföringsavtal.

Läs hela artikeln
juni 2013
14 06 2013

Internationellt seminarium om förgasning

Världsledande experter från såväl industri och akademi delar med sig av de senaste framstegen inom förgasning vid ”SGC International Seminar on Gasification”, i Göteborg, 16-18 oktober 2013. Seminariet arrangeras av Svenskt Gastekniskt Center (SGC), som Swedegas är delägare i.

Läs hela artikeln
01 06 2013

Swedegas tar idag, 1 juni, över ansvaret för balansen för gas i stamnätet.

Sveriges regering har utsett Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för naturgas, till systembalansansvarig. Swedegas tar över ansvaret från Svenska Kraftnät.

Läs hela artikeln
maj 2013
14 05 2013

Regeringen utser Swedegas till ansvarig för balansen i stamnätet för gas

Sveriges regering har utsett Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för naturgas, till systembalansansvarig. Swedegas tar därmed över ansvaret för balansen för gas i stamnätet från Svenska Kraftnät den 1 juni 2013. Detta innebär att Swedegas sköter både drift och underhåll av systemet samt tillser att konsumtion och tillförsel av gas är i balans, vilket skapar kontinuitet för kunderna.

Läs hela artikeln
april 2013
25 04 2013

100% förnybar gas i svenska gasnätet 2050

Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, ansluter sig idag till Green Gas Commitment vid en ceremoni i Europaparlamentet. Därmed står gasinfrastrukturbolagen i Sverige, Danmark, Holland, Belgien och Frankrike enade bakom målet att ha en 100 procentig koldioxidneutral gasförsörjning i Europa år 2050. För Sveriges del innebär detta att Swedegas fokuserar sina investeringar mot att ha 100 procent förnyelsebar energi i det svenska stamnätet till 2050. Till år 2020 ska 20 procent vara förnyelsebar.

Läs hela artikeln
23 04 2013

Ny tioårsplan för utveckling av gasnät i Europa

Samarbetsorganisationen för europeiska transmissionsnätsoperatörer av el respektive gas, ENTSOG, har nu presenterat sin tioårsplan (Ten Year Network Development Plan, TYNDP) enligt direktiv från EU.

Läs hela artikeln
mars 2013
14 03 2013

Investeringar i europeisk energiinfrastruktur gynnar svensk industri

I den europeiska energiomställningen spelar naturgas en allt viktigare roll. I Tyskland fasas kärnkraft och kol ut till förmån för mer miljövänliga energikällor som vind, sol och gas. De investeringar som nu görs i infrastruktur på kontinenten kommer också svensk industri tillgodo.

Läs hela artikeln
03 03 2013

Gör biogas av elöverskott från vindkraft

Debattartikel tillsammans med (MP), O2 och Swedish Biogas International i Göteborgs-Posten. Långsiktiga mål och effektiva styrmedel kan ge ökade investeringar i biogas och därmed minskat beroende av importerad olja. Med ny teknik kan tillfälliga elöverskott från vindkraften lagras i gasnäten och därmed fördubbla potentialen för biogas, skriver bland andra Peter Eriksson (MP).

Läs hela artikeln
februari 2013
05 02 2013

Sjöfart och industri redo att investera i LNG

Intresset för flytande naturgas, LNG, hos sjöfarten och svensk industri är mycket stort. Det visar en ny undersökning från Swedegas. Nya, tuffare miljökrav på fartygsbränsle i svenska farvatten från 2015 samt industrins behov av att ställa om från olja är de främsta skälen till att växla över till flytande naturgas, LNG.

Läs hela artikeln
05 02 2013

Energigaserna – räddningen för industrin och miljön?

Swedegas deltar i seminarium om energigasernas betydelse för industrin.

Läs hela artikeln
december 2012
11 12 2012

Regional utveckling i fokus på Swedegas LNG-seminarium i Gävle

Betydelsen av konkurrenskraftig energi och infrastruktur debatterades i Gävle vid ett seminarium arrangerat av Swedegas i samverkan med Biogas Mitt, Gävle Energi och Energigas Sverige. Riksdags- och lokalpolitiker, investerare, näringsliv, entreprenörer inom biogas, m fl, möttes för att diskutera de möjligheter som LNG (flytande naturgas) kan betyda för utvecklingen och tillväxten i Gävleregionen.

Läs hela artikeln
november 2012
15 11 2012

Debattartikel - Gävle hamn kan bli ett nav för klimatsmart gas

Ett regionalt gasnät i Gävle-Sandviken skulle trygga en konkurrenskraftig energiförsörjning samtidigt som vi kraftigt minskar regionens klimatpåverkan, skriver företrädare för Swedegas, SBI Ekogas och Biogas Mitt om den roll flytande naturgas (LNG) kan spela för industrin och den regionala utvecklingen.

Läs hela artikeln
15 11 2012

Debattartikel - Naturgasen lyfter biogasen

Med möjligheten att mata in biogas på naturgasnätet, enligt den så kallade grön gas-principen, kan naturgasnäten fyllas med allt mer grön gas, skriver Lars Gustafsson, Tomas Hirsch och Maria Sunér Fleming.

Läs hela artikeln
14 11 2012

Nya överföringsvillkor 1 maj 2013

Swedegas publicerar idag nya överföringvillkor gällande från och med 1 maj 2013

Läs hela artikeln
12 11 2012

Swedegas blir ny ägare i SGC

Infrastrukturbolaget Swedegas, som äger stamnätet för gas i Sverige, blir ny ägare i cleantechföretaget Svenskt Gastekniskt Center (SGC) efter förvärv av 20 procent av aktierna. SGC leder och koordinerar forskning, utveckling och demonstration inom energigasområdet med fokus på det förnybara, och ägs gemensamt av företag inom energibranschen.

Läs hela artikeln
oktober 2012
24 10 2012

Swedegas lanserar sida för gasstatistik

Vi har nu startat en statistiksida för våra kunder och för alla som är intresserade där det finns uppgifter om överföring, flöden, bokningar samt gaskvalitet.

Läs hela artikeln
01 10 2012

LNG-satsning i Göteborg

Artikel i Dagens Industri om planerad LNG-satsning i Göteborgs hamn.

Läs hela artikeln
01 10 2012

Vopak, Swedegas och Göteborgs Hamn vänder sig till marknaden: Dags att visa intresse för LNG-terminal i Göteborg

Planeringen av den nya terminalen för flytande naturgas i Göteborgs Hamn pågår för fullt. I somras tecknade Vopak och Swedegas ett avtal, som nu även Göteborgs Hamn AB har skrivit under. Nu vänder sig parterna ut mot marknaden för att undersöka hur stort intresset är för flytande naturgas.

Läs hela artikeln
augusti 2012
30 08 2012

Swedegas certifierat av Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen, som är tillsynsmyndighet för energimarknaden, har certifierat Swedegas som transmissionsnätsoperatör för naturgas i Sverige. Detta innebär att Swedegas nu är TSO (Transmission System Operator) för den svenska gasmarknaden.

Läs hela artikeln
juni 2012
29 06 2012

GoBiGas och Swedegas sluter avtal

Svårigheterna att transportera biogas långa sträckor ser ut att gå mot en lösning. Tidigare har biogas främst transporterats i gasflaskor på lastbilsflak. Ett både dyrt och tidsödande förfarande som ofta urholkat lönsamhet och miljönytta i biogasproduktionen. Nu satsar GoBiGas i Göteborg på att transportera biogas i stamnätet för att nå en större marknad, däribland industrier. Enligt branschens beräkningar facklas omkring en tiondel av all biogas bort på grund av att det saknas infrastruktur fram till kund. Med begreppet ”facklas” menas att biogasen eldas upp i en fackla på produktionsplatsen utan att komma till användning.

Läs hela artikeln
20 06 2012

Swedegas och Vopak utreder öppen LNG-terminal i Göteborg

En terminal för flytande naturgas, LNG, kan stå klar i Göteborg, Nordens ledande hamn, redan 2015. Det är avsikten med det avtal som idag har tecknats mellan göteborgsföretaget Swedegas och holländska Vopak LNG, avseende möjligheterna att ingå ett joint venture för att investera i en terminal. Terminalen ska leverera LNG till både sjöfarten och industrin och kommer att vara öppen för alla aktörer som är intresserade av att leverera gas till den svenska marknaden. Miljövinsterna blir stora när sjöfart och industri växlar över från tjockolja till gas.

Läs hela artikeln
14 06 2012

Smarta debatter om framtidens energipolitik

Swedegas är återigen på plats i Almedalen. Tillsammans med ministrar, toppolitiker, tankesmedjor, ungdomsförbund, näringsliv och opinionsbildare vill vi höja temperaturen i energidebatten. Hur kan vi genom nya smarta energisystem, mer effektiv infrastruktur och olika energikällor bidra till både tillväxt och minskade utsläpp? Välkommen till intressanta dagar på Hästgatan1!

Läs hela artikeln
maj 2012
25 05 2012

Genombrott för biogas i Swedegas gasnät

Sveriges största rötningsanläggning för framställning av biogas kommer att byggas på Jordberga i södra Skåne. Efter byggnation kommer anläggningen att producera 110 GWh biogas (11,7 miljoner Nm3 biogas av fordonsgaskvalitet) per år, vilket minskar utsläppen av koldioxid med 28 000 ton om året. Det motsvarar utsläppen från över 300 stadsbussar.

Läs hela artikeln
mars 2012
30 03 2012

Swedegas i samverkan för energi- och vattenförsörjning

Framtiden ställer allt högre krav på effektivitet och trygga leveranser av energi, vatten- och avlopp samtidigt som vi strävar efter en klimatneutral miljö.

Läs hela artikeln
29 03 2012

Gas Regional Investment Plan

Enligt EU:s förordning EC/715/2009 ska alla operatörer av transmissionssystem publicera regionala investeringsplaner. Swedegas har deltagit i utarbetandet av en regional plan gemensamt med operatörerna i Danmark, Polen, Finland och de baltiska länderna. Syftet med planen är att ge en överblick över regionens gasmarknad, dess infrastruktur och utveckling samt att ge möjlighet att komma med synpunkter. Här nedan finns bolagens gemensamma pressmeddelande.

Läs hela artikeln
07 03 2012

Energiutblick

Välkommen till ett spännande seminarium på Energiutblick 14 mars om naturgasens betydelse för klimatet, miljön och näringslivets utveckling.

Läs hela artikeln
februari 2012
02 02 2012

Ny utgåva av Naturgassystemanvisningar

Swedegas har, i samverkan med gasbranschens aktörer och Swedish Standards Institute (SIS), tagit fram en ny upplaga av Naturgassystemanvisningar (NGSA).

Läs hela artikeln
december 2011
20 12 2011

Debattartikel i Dagens Industri: Förhastat nej till Skanled

Sverige behöver ersätta de stora volymer olja och kol som används inom industrin. Det enda realistiska är att göra det med naturgas. Regeringens nej till gasledningen Skanled är därför ett förhastat beslut, skriver företrädare för gas- och industribolag i västsverige.

Läs hela artikeln
08 12 2011

Ny industrianslutning i Göteborg

Raffinaderiet St1 är nu anslutet till Swedegas gasnät i Göteborg, vilket är den största nyanslutningen av en industri till gasnätet sedan 2006.

Läs hela artikeln
november 2011
23 11 2011

Naturgasens roll för näringslivets utveckling

Naturgasens roll i den nationella energimixen och spännande gasprojekt i industrin presenteras den 6 december på ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv och Energigas Sverige.

Läs hela artikeln
oktober 2011
11 10 2011

Energigasernas framtid

I klimat-, miljö- och energifrågor har energigaserna viktiga roller att spela på vägen mot det hållbara samhället. Under Gasdagarna i Ystad 26-27 oktober samlas gasbranschens aktörer, industrins företrädare och tunga politiker för att diskutera och debattera energigasernas framtid och utveckling.

Läs hela artikeln
03 10 2011

Swedegas övertar nu hela transmissionssystemet

Swedegas äger från den 1 oktober hela transmissionssystemet för naturgas i Sverige.

Läs hela artikeln
juli 2011
15 07 2011

Intervju med Swedegas VD Lars Gustafsson om förvärvet av E.ONs högtryckssystem för naturgas

Swedegas köper E.ONs svenska högtryckssystem för naturgas. Se intervju med Swedegas VD Lars Gustafsson och E.ON Gas VD Hans Kreisel om förvärvet.

Läs hela artikeln
15 07 2011

Swedegas köper E.ONs svenska högtryckssystem för naturgas

Swedegas har idag ingått ett avtal med E.ON om att köpa deras svenska högtryckssystem för naturgas. Den svenska gasmarknaden får därmed en systemoperatör, vilket underlättar utvecklingen av gasbranschen till gagn för E.ON och andra aktörer.

Läs hela artikeln
11 07 2011

Naturgasens betydelse för industrin på västkusten

Rapport från Pöyry Management Consulting AB om naturgasens betydelse för industrin på västkusten.

Läs hela artikeln
juni 2011
01 06 2011

Swedegas föreslås ta över systemansvar för gas från Svenska Kraftnät

Systemansvaret för gas flyttas från Svenska Kraftnät till Swedegas AB. Detta föreslås av den så kallade FRANS-utredningen (framtida hantering av systemansvaret för gas) som idag lagt fram sitt betänkande till näringsdepartementet.

Läs hela artikeln
april 2011
15 04 2011

Ny broschyr om naturgas

Fakta och inspiration för dig som är engagerad i energidebatten finner du här

Läs hela artikeln
mars 2011
13 03 2011

Naturgasanvändandet ökar med mer än 30%

2010 blev ett rekordår för naturgasanvändandet i Sverige. Aldrig någonsin sedan den första naturgasleveransen i Sverige 1985 har det använts så mycket naturgas i Sverige.

Läs hela artikeln
04 03 2011

SEMAB ersätter gasol med naturgas

Det kommunala fjärrvärmebolaget SEMAB i Stenungsund ersätter all gasol och viss mängd olja med naturgas.

Läs hela artikeln
februari 2011
24 02 2011

Debattartikel om naturgas

Läs hela artikeln
januari 0001
01 01 0001

Hans Kreisel takes over as CEO of Swedegas and Weum

Hans Kreisel, chief executive of the newly founded gas infrastructure group Swedegas/Weum, will take over as CEO of the two subsidiaries in August 2019. As a result, the current chief executive of Swedegas, Johan Zettergren, has decided to leave the company. Kenneth Andersson, at present chief executive of Weum, will become interim Chief Financial Officer for the group.

Läs hela artikeln
01 01 0001

Nordion Energi i Dagens Industri

I Dagens Industri uppmärksammas Nordion Energi i en intervju med Hans Kreisel, vd för Nordion Energi. I intervjun betonar han bland annat gasens roll i energiomställningen.

Läs hela artikeln
01 01 0001

Ny karriärsida för Nordion Energi

Nordion Energi, där Swedegas ingår, är en arbetsplats som växer och utvecklas. Nu lanserar vi vår nya karriärsida.

Läs hela artikeln