december 2022
16 12 2022

Nytt samarbetsprojekt för att utveckla havsbaserad vätgasinfrastruktur i Östersjöregionen

Nordion Energi ingår i nytt samarbetsprojekt Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) tillsammans med Gasgrid Finland, OX2 och Copenhagen Infrastructure Partners.

Läs hela artikeln
oktober 2022
20 10 2022

Nordion Energi har tilldelats priset ”IJGlobal ESG Corporate Transition – Energy”

Nordion Energi har fått en utmärkelse för sitt arbete för ett hållbart energisystem! I hård internationell konkurrens tilldelades vi priset "IJGlobal ESG Corporate Transition Award - Energy" vid en högtidlig ceremoni - IJGlobal ESG Awards 2022 - i The Honourable Artillery Company i London den 19 oktober 2022.

Läs hela artikeln
september 2022
30 09 2022

Ökad beredskap för gasnätet i sydvästra Sverige

Med anledning av sabotagen riktade mot Nord Stream 1 och 2 samt det säkerhetspolitiska läget i Sverige, har Nordion Energi - som genom sitt dotterbolag Swedegas äger, driver och är systembalansansvarig för stamnätet för gas i sydvästra Sverige - ökat sin beredskap och vaksamhet.

Läs hela artikeln
juni 2022
21 06 2022

Energimyndigheten utlyser tidig varning

Energimyndigheten har idag utlyst krisnivå tidig varning för det västsvenska gasnätet. Detta som en följd av utlysningen av tidig varning av Energistyrelsen för gasnätet i Danmark.

Läs hela artikeln
april 2022
22 04 2022

Nordion Energi och Gasgrid Finland lanserar Nordic Hydrogen Route – Europas första storskaliga och gränsöverskridande vätgasinfrastruktur

Nordion Energi och Gasgrid Finland lanserade idag initiativet Nordic Hydrogen Route. Detta skedde i närvaro av bland annat av Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Läs hela artikeln
januari 2022
17 01 2022

Gasgrid Finland och Nordion Energi har kommit överens om att undersöka möjligheterna att samarbeta inom vätgasinfrastruktur och marknadsutveckling i Bottenviksregionen

De nationella systemoperatörerna för gastransmission (TSO) i Finland och Sverige, Gasgrid Finland respektive Nordion Energi, har kommit överens om att undersöka förutsättningarna för att utveckla ny vätgasinfrastruktur i Bottenviken. Efterfrågan på vätgas, som främst används för att möjliggöra omställning och expansion av industrierna i regionen, uppskattas till 100 TWh.

Läs hela artikeln