december 2020
17 12 2020

Pressmeddelande: Så ska infångad koldioxid tas om hand i Västsverige

Vilket är det smartaste sättet att transportera infångad koldioxid från anläggning till kajkant? För att finna svaret har fem stora energiaktörer i Västsverige gått ihop i projektet CinfraCap. I maj startade en förstudie för att ta reda på om det finns en gemensam lösning till en effektiv och hållbar infrastruktur för infångad koldioxid. Nu råder det full aktivitet vid ritbord och ute i hamnen när projektets förstudie nått halvvägs i mål.

Läs hela artikeln
16 12 2020

Pressmeddelande: Ny rapport från Gas for Climate visar positiv utveckling av biogas och vätgas i Europa

Rapporten innehåller en marknadsöversikt och visar trender relaterade till uppskalning av biogas och grön och blå vätgas i Europa. Resultatet visar bland annat tydligt att produktion av biogas ökar snabbt och kostnaderna minskar. Flera vätgasprojekt väntas också starta de kommande åren.

Läs hela artikeln
oktober 2020
28 10 2020

Pressmeddelande: Nordion Energi tar ytterligare ett kliv mot 100% grön energi och ansluter till europeisk vätgasallians

Som en del i arbetet mot ett hållbart samhälle är Nordion Energi nu en del av European Clean Hydrogen Alliance, ett initiativ från EU-kommissionen för att driva implementeringen av EUs vätgasstrategi. Vätgasen kommer att spela en avgörande roll i omställningen av energisystemet och möjliggöra för många sektorer i samhället att nå sina klimatmål.

Läs hela artikeln
27 10 2020

Pressmeddelande: Gasbarometern visar fortsatt stabil ökning av andelen biogas i stamnätet

Efter flera år av stadig ökning av andelen biogas i det svenska stamnätet för gas är det första halvåret 2020 inget undantag. Andelen uppgår till 28,6% och är en positiv utveckling jämfört med 2019 års mätning (23,4% över året).

Läs hela artikeln
15 10 2020

Pressmeddelande: Nordion Energis VD Hans Kreisel tar plats i Elektrifieringskommissionen

I samband med lanseringen av Elektrifieringskommissionen klargjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth att vätgasen kommer starkt och behöver spela en central roll i elektrifieringen av de tunga vägtransporterna samt sjöfarten och flyget. Det är en viktig anledning till att Hans Kreisel nu bjuds in för att ta aktiv del i kommissionens arbete för en snabbare omställning av transportsektorn.

Läs hela artikeln
juli 2020
17 07 2020

Pressmeddelande: Nordion Energi presenterar tillsammans med andra gasnätsoperatörer en lösning för vätgasinfrastruktur

Integrerad europeisk infrastruktur för vätgas är vägen framåt

Läs hela artikeln
juni 2020
26 06 2020

Pressmeddelande: Flytande koldioxid snart i hamn

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning (CCS-teknik). Projektet har döpts till CinfraCap och är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB.

Läs hela artikeln
17 06 2020

Nordion Energi lanserar sin första hållbarhetsredovisning

Redovisningen sammanfattar hållbarhetsarbetet för Weum och Swedegas under verksamhetsåret 2019, samma år som de båda bolagen integrerats i Nordion Energis koncern.

Läs hela artikeln
maj 2020
08 05 2020

Pressmeddelande: Utdelning av lunchlådor till behövande - nytt initiativ tillsammans med Malmö Stad och Fryshuset

Ett fungerande samhälle är något att värna om. Vi ställde oss frågan vad vi kan göra för människor som drabbas hårt i samhället nu under Coronakrisen. I dialog med Malmö Stad hittade vi ett initiativ där vi också kan stötta våra kunder och främja användningen av grön gas.

Läs hela artikeln
04 05 2020

Pressmeddelande: Biogasmarknadsutredningens förslag bör genomföras snarast möjligt

Som en av Sveriges ledande energiaktörer ställer sig Nordion Energi positivt till utredningens förslag som ytterligare motiverar en omställning för att nå klimatmålen. Däremot hade vi gärna sett att de olika förslagen implementeras parallellt, för att genomförandet ska kunna ske så snabbt som möjligt, skriver företaget i sitt remissvar till Infrastrukturdepartementet.

Läs hela artikeln
april 2020
22 04 2020

Nordion Energi deltar i EU-studie för nettonollutsläpp 2050

Idag lanserades studien ”Gas Decarbonisation Pathway 2020-2050” av det europeiska konsortiet Gas for Climate, där Nordion Energis deltar genom dotterbolaget Swedegas.

Läs hela artikeln
mars 2020
18 03 2020

Information med anledning av Coronaviruset

Coronakrisen påverkar oss alla. Nordion Energi, som består av Swedegas och Weum, driver en samhällsviktig infrastruktur och vi har hög krisberedskap. Du kan känna dig säker över att gasen kommer fram till alla industrier, hushåll, tankstationer, restauranger och kraftvärmeverk lika säkert och effektivt som vanligt.

Läs hela artikeln
februari 2020
14 02 2020

Ny rapport om hur Sverige ska bli klimatneutralt

Hur ska Sverige bli klimatneutralt till 2045? Det ger projektet Vägval för klimatet svar på. Projektet, som är ett initiativ av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) riktar sig till energi- och digitaliseringsministern samt energipolitiska talespersoner, och Nordion Energi har medverkat i projektet. Slutrapporten publicerades igår, den 13 februari.

Läs hela artikeln
januari 2020
29 01 2020

Gasbranschens färdplan nu lanserad

Idag lanserades gasbranschens färdplan, framtagen inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Färdplanen, som tagits fram genom branschorganisationen Energigas Sverige, visar att energigaserna spelar en viktig roll i energi- och klimatomställningen.

Läs hela artikeln
26 01 2020

Säg hej till Nordion Energi!

Att ta sig an energi- och klimatutmaningarna kräver gemensamma krafter och smarta vägval. Därför bildar vi nu Nordion Energi; ett nytt energi- och infrastrukturbolag med höga ambitioner – att ge kraft åt samhällets energiomställning.

Läs hela artikeln