mars 2020
18 03 2020

Information med anledning av Coronaviruset

Coronakrisen påverkar oss alla. Nordion Energi, som består av Swedegas och Weum, driver en samhällsviktig infrastruktur och vi har hög krisberedskap. Du kan känna dig säker över att gasen kommer fram till alla industrier, hushåll, tankstationer, restauranger och kraftvärmeverk lika säkert och effektivt som vanligt.

Läs hela artikeln
februari 2020
14 02 2020

Ny rapport om hur Sverige ska bli klimatneutralt

Hur ska Sverige bli klimatneutralt till 2045? Det ger projektet Vägval för klimatet svar på. Projektet, som är ett initiativ av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) riktar sig till energi- och digitaliseringsministern samt energipolitiska talespersoner, och Nordion Energi har medverkat i projektet. Slutrapporten publicerades igår, den 13 februari.

Läs hela artikeln
januari 2020
29 01 2020

Gasbranschens färdplan nu lanserad

Idag lanserades gasbranschens färdplan, framtagen inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Färdplanen, som tagits fram genom branschorganisationen Energigas Sverige, visar att energigaserna spelar en viktig roll i energi- och klimatomställningen.

Läs hela artikeln
26 01 2020

Säg hej till Nordion Energi!

Att ta sig an energi- och klimatutmaningarna kräver gemensamma krafter och smarta vägval. Därför bildar vi nu Nordion Energi; ett nytt energi- och infrastrukturbolag med höga ambitioner – att ge kraft åt samhällets energiomställning.

Läs hela artikeln