december 2018
19 12 2018

Anders Sundström och Hans Kreisel till nybildad koncern för gasinfrastruktur – Swedegas och Weum vill stärka infrastrukturens roll i energiomställningen

Anders Sundström blir ordförande och Hans Kreisel koncernchef i den nybildade koncernen där gasnätsbolagen Swedegas och Weum (fd E.ON Gas) ingår. First State Investments, som via sin infrastrukturfond European Diversified Fund II, förvärvat både Swedegas och Weum under 2018, lägger nu en viktig grund för att lyfta gasinfrastrukturens roll i energiomställningen.

Läs hela artikeln
14 12 2018

Nationell biogasstrategi kan bli ”Årets Kretsloppsfrämjare”!

Nationell biogasstrategi 2.0 är en av tre finalister i kategorin ”Årets Kretsloppsfrämjare” på Återvinningsgalan 2019.

Läs hela artikeln
04 12 2018

Gasbarometern: Fortsatt hög andel biogas i stamnätet

Gasbarometern har uppdaterats med nya siffror för kvartal 3. Även för det här kvartalet har andelen biogas i stamnätet för gas ökat och ligger nu på 20,2 procent. Inkluderas den biogas som levereras via de distributionsnät som är anslutna till stamnätet, uppgår den totala biogasandelen till 24,9 procent.

Läs hela artikeln
november 2018
27 11 2018

Premiär för bunkring av förnybar gas i Swedegas anläggning i Göteborgs hamn

Donsörederiet Terntank är först ut att tanka flytande gas vid Swedegas nya anläggning i Göteborgs hamn. Vid premiären bunkrades inte bara flytande naturgas, LNG, utan även flytande biogas, LBG – producerad i Lidköping. – Det är ett genombrott att kunna erbjuda svensk sjöfart den här unika möjligheten att inte bara ställa om till LNG, utan också successivt öka andelen förnybar gas, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas som äger och driver anläggningen.

Läs hela artikeln
21 11 2018

Klart med First State Investments som ny ägare

European Diversified Infrastructure Fund (EDIF II) som förvaltas av First State Investment, blir Swedegas nya ägare från och med idag, 21 november. Konkurrensverket har gjort en prövning och transaktionen är godkänd.

Läs hela artikeln
september 2018
27 09 2018

Gasbarometern: Andelen biogas i stamnätet fortsätter att öka

Den starkt positiva trenden för biogas fortsätter i Sverige. Enligt Gasbarometern ligger andelen biogas i stamnätet fortsatt på en hög nivå; 18,6 procent under första halvåret 2018. Efterfrågan ökar i takt med att alltfler företag ställer om.

Läs hela artikeln
21 09 2018

Swedegas stödjer europeiskt register för förnybar gas

Swedegas är nu medlem i ERGaR (European Renewable Gas Registry), som arbetar för att upprätta ett oberoende, transparent och pålitligt system för hur biogas och andra förnybara gaser handlas i Europas gasnät. – Genom detta engagemang vill Swedegas stödja utvecklingen av en större marknad för biogas inte bara i Sverige, utan i hela i Europa, vilket gynnar både användare och producenter av biogas, säger Hanna Paradis, affärsutvecklare på Swedegas.

Läs hela artikeln
03 09 2018

First State Investments blir nya ägare av Swedegas

European Diversified Infrastructure Fund II (EDIF II), en infrastrukturfond förvaltad av First State Investments (First State) har ingått ett avtal om förvärv av Swedegas från spanska Enagás och belgiska Fluxys. Förvärvet är fondens andra på den svenska gasmarknaden efter förvärvet av den största distributionsnätsoperatören inom gas i april 2018.

Läs hela artikeln
augusti 2018
15 08 2018

Kommentar till medieuppgifter

Med anledning av en artikel publicerad i DI (sid 14) den 13 augusti vill Swedegas göra följande förtydliganden:

Läs hela artikeln
juli 2018
03 07 2018

”Utred möjligheten att utforma en miljöfond för sjöfarten”

Sedan länge har det varit möjligt för landsidan att söka medel från det statliga stödet Klimatklivet medan sjöfartens möjligheter att få stöd varit få. Det skriver Johan Zettergren, vd, Swedegas, Fredrik Larsson, miljöansvarig, Svensk Sjöfart, och Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige, i Aktuell Hållbarhet 3 juli.

Läs hela artikeln
maj 2018
30 05 2018

Swedegas och Barents NaturGass har skrivit avtal om leverans av LNG till ny bunkringsanläggning i Göteborgs Hamn

Inom några månader kommer fartyg för första gången att kunna bunkra flytande naturgas (LNG) från en fast anläggning i Göteborgs Hamn. Infrastrukturbolaget Swedegas, som äger och driver anläggningen, och det norska företaget Barents NaturGass, som ska leverera LNG med ISO-containrar från terminaler i Europa, har ingått ett avtal som nu gör det möjligt för sjöfarten att köpa marint bränsle som uppfyller de allt striktare utsläppskraven.

Läs hela artikeln
29 05 2018

Gasbarometern: Nytt initiativ driver utveckling av förnybar gas

Efterfrågan på biogas fortsätter att växa inom svensk industri och till transportsektorn. Som ett steg i att påskynda utvecklingen av förnybar gas tar Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, nu initiativ till att mäta hur användningen av biogas utvecklas i stamnätet. Initiativet, Gasbarometern, genomförs tillsammans med branschen och ska ge svar på hur mycket biogas som används och hur efterfrågan i olika sektorer utvecklas.

Läs hela artikeln
17 05 2018

Två marknader blir en – Sverige och Danmark harmoniserar gasmarknaderna

De svenska och danska gasnätsföretagen Swedegas och Energinet har nu beslutat att göra de investeringar som krävs för att integrera marknaderna för gas i Sverige och Danmark. Detta initiativ kommer att stärka leveranssäkerheten och även leda till att vi får fler aktörer på gasmarknaden. Initiativet är också i linje med EU:s strävan efter harmonisering av marknaderna inom unionen.

Läs hela artikeln
april 2018
27 04 2018

Biogasen kan bidra till ett fossilfritt Sverige

I flera av de färdplaner som olika branscher har presenterat för regeringen har gasen en viktig roll som energikälla för att bidra till ett fossilfritt Sverige, skriver Johan Zettergren, vd Swedegas, och Maria Malmkvist vd, Energigas Sverige i Aktuell Hållbarhet den 27 april.

Läs hela artikeln
12 04 2018

Svensk biogas värd 30 miljarder

Sverige har sedan januari i år ett nytt, tufft klimatpolitiskt ramverk. Med ett mål på 15 terawattimmar biogasanvändning per år 2030 kan biogasbranschen hjälpa till att uppfylla det. Det motsvarar ett BNP-värde på 30 miljarder kronor vid inhemsk produktion. Men för att nå målet krävs åtgärder från regering, myndigheter och kommuner. Att regeringen tillsätter sin aviserade biogasutredning vore en bra början, menar branschorganisationen Energigas Sverige, Swedegas med flera i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet publicerad den 12 april.

Läs hela artikeln
februari 2018
14 02 2018

Artikel i Dagens Industri - Göteborg bygger för flytande gas

Dagens Industri uppmärksammar den nya landbaserade bunkringsanläggningen för LNG som Swedegas bygger i Göteborgs Hamn.

Läs hela artikeln
01 02 2018

Byggstart för LNG-anläggning i Göteborgs Hamn

Nu är bygget av Göteborgs första anläggning för flytande naturgas (LNG) i Energihamnen i Göteborgs Hamn igång. Anläggningen, som byggs av Swedegas, innebär nya möjligheter för LNG-drivna fartyg som anlöper Göteborgs Hamn och beräknas tas i drift under 2018.

Läs hela artikeln