december 2016
20 12 2016

Debattartikel i SvD - Satsning på biogas skapar säker miljönytta

Sverige får inte kompromissa med miljönyttan i våra biodrivmedel och därmed riskera stödet för en omställning till en fossiloberoende transportsektor. Rätt klassificering och transparent miljömärkning måste kunna utkrävas av såväl fossila som förnybara drivmedel, skriver flera debattörer som argumenterar för mer biogas.

Läs hela artikeln
november 2016
22 11 2016

Debattartikel i GP - Gynna gasbilar i nya bonus-malus-systemet

Att ta fram en nationell biogasstrategi och att ändra förslaget till bonus-malus-system så att verklig klimatnytta gynnas genom biogasbilar, är två viktiga steg för att utveckla framtidens hållbara drivmedel, skriver bland andra Maria Malmkvist, Energigas Sverige.

Läs hela artikeln
oktober 2016
10 10 2016

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet – Viktigt datum närmar sig för omställningen till en fossilfri transportsektor

Regeringen behöver upprätta en ambitiös handlingsplan då det gäller EU:s infrastrukturdirektiv för alternativa drivmedel, skriver representanter från Eon, Aga Gas/Linde Group, Swedegas, Westport, Fores med 2030-sekretariatet, Energigas Sverige och Vätgas Sverige.

Läs hela artikeln
september 2016
14 09 2016

Axpo ny aktör på den svenska gasmarknaden

Energiföretaget Axpo blir ny aktör på den svenska gasmarknaden. Axpo har tecknat avtal med Swedegas - som äger och driver det svenska stamnätet för gas - om att bli balansansvarig på nätet. Axpo kommer även att sälja gas, vilket ger ökad valfrihet för svenska gaskunder. Båda företagen verkar aktivt för att öka andelen biogas i det svenska systemet.

Läs hela artikeln
02 09 2016

Lars Persson ny teknisk projektledare på Swedegas

Lars Persson har anställts som teknisk projektledare inom Swedegas. Fokus kommer att ligga på att arbeta med företagets planerade investeringar inom infrastruktur för LNG.

Läs hela artikeln
juli 2016
01 07 2016

Tomas Lundkvist ny chef för Marknad och Affärsutveckling på Swedegas

Tomas Lundkvist har utsetts till ny chef för Marknad och Affärsutveckling på gasinfrastrukturbolaget Swedegas. Han är civilingenjör inom teknisk fysik och har lång erfarenhet av ledande befattningar inom bland annat energibranschen. Närmast kommer han från ÅF och PRC Engineering.

Läs hela artikeln
juni 2016
10 06 2016

Green Gas Initiative report: how gas and gas infrastructure can help curbing carbon and other harmful emissions

The Green Gas Initiative has launched its first report on how gas and gas infrastructure can help to achieve the European objectives for reducing carbon and other harmful emissions. The report focuses on three main topics: biomethane, power to gas and gas as a fuel in road and maritime transport.

Läs hela artikeln
maj 2016
09 05 2016

Jesús Saldaña i Energigas nr 2 2016

Jesús Saldaña, från Swedegas ägare Enágas, intervjuas om den svenska gasmarknaden på sidan 14 i senaste numret av tidningen Energigas.

Läs hela artikeln
mars 2016
22 03 2016

Swedegas och Kanfer Shipping planerar samarbete om sjötransporter av LNG och lager i Gävle-regionen

Swedegas undersöker möjligheterna att bygga gasinfrastruktur i Gävleregionen. Företaget har undertecknat ett intentionsavtal med Kanfer om sjötransport och flytande lager för LNG (Liquefied Natural Gas, flytande naturgas) i Gävle-regionen. - Vi är intresserade av att investera i den mest effektiva lösningen. Ett flytande LNG-lager har fördelaktiga driftskostnader, vilket i sin tur gynnar kunderna i regionen, säger Johan Zettergren, vVD Swedegas.

Läs hela artikeln
21 03 2016

Ny VD för Swedegas

Johan Zettergren har utsetts till ny VD för gasinfrastrukturbolaget Swedegas per den 1 juli 2016, och efterträder då Lars Gustafsson som efter tio år lämnar VD-posten i samband med sin pensionering. Johan Zettergren, som innehaft en rad ledande befattningar inom energibranschen, har varit företagets marknads- och affärsutvecklingschef de senaste fyra åren.

Läs hela artikeln