december 2012
11 12 2012

Regional utveckling i fokus på Swedegas LNG-seminarium i Gävle

Betydelsen av konkurrenskraftig energi och infrastruktur debatterades i Gävle vid ett seminarium arrangerat av Swedegas i samverkan med Biogas Mitt, Gävle Energi och Energigas Sverige. Riksdags- och lokalpolitiker, investerare, näringsliv, entreprenörer inom biogas, m fl, möttes för att diskutera de möjligheter som LNG (flytande naturgas) kan betyda för utvecklingen och tillväxten i Gävleregionen.

Läs hela artikeln
november 2012
15 11 2012

Debattartikel - Gävle hamn kan bli ett nav för klimatsmart gas

Ett regionalt gasnät i Gävle-Sandviken skulle trygga en konkurrenskraftig energiförsörjning samtidigt som vi kraftigt minskar regionens klimatpåverkan, skriver företrädare för Swedegas, SBI Ekogas och Biogas Mitt om den roll flytande naturgas (LNG) kan spela för industrin och den regionala utvecklingen.

Läs hela artikeln
15 11 2012

Debattartikel - Naturgasen lyfter biogasen

Med möjligheten att mata in biogas på naturgasnätet, enligt den så kallade grön gas-principen, kan naturgasnäten fyllas med allt mer grön gas, skriver Lars Gustafsson, Tomas Hirsch och Maria Sunér Fleming.

Läs hela artikeln
14 11 2012

Nya överföringsvillkor 1 maj 2013

Swedegas publicerar idag nya överföringvillkor gällande från och med 1 maj 2013

Läs hela artikeln
12 11 2012

Swedegas blir ny ägare i SGC

Infrastrukturbolaget Swedegas, som äger stamnätet för gas i Sverige, blir ny ägare i cleantechföretaget Svenskt Gastekniskt Center (SGC) efter förvärv av 20 procent av aktierna. SGC leder och koordinerar forskning, utveckling och demonstration inom energigasområdet med fokus på det förnybara, och ägs gemensamt av företag inom energibranschen.

Läs hela artikeln
oktober 2012
24 10 2012

Swedegas lanserar sida för gasstatistik

Vi har nu startat en statistiksida för våra kunder och för alla som är intresserade där det finns uppgifter om överföring, flöden, bokningar samt gaskvalitet.

Läs hela artikeln
01 10 2012

LNG-satsning i Göteborg

Artikel i Dagens Industri om planerad LNG-satsning i Göteborgs hamn.

Läs hela artikeln
01 10 2012

Vopak, Swedegas och Göteborgs Hamn vänder sig till marknaden: Dags att visa intresse för LNG-terminal i Göteborg

Planeringen av den nya terminalen för flytande naturgas i Göteborgs Hamn pågår för fullt. I somras tecknade Vopak och Swedegas ett avtal, som nu även Göteborgs Hamn AB har skrivit under. Nu vänder sig parterna ut mot marknaden för att undersöka hur stort intresset är för flytande naturgas.

Läs hela artikeln
augusti 2012
30 08 2012

Swedegas certifierat av Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen, som är tillsynsmyndighet för energimarknaden, har certifierat Swedegas som transmissionsnätsoperatör för naturgas i Sverige. Detta innebär att Swedegas nu är TSO (Transmission System Operator) för den svenska gasmarknaden.

Läs hela artikeln
juni 2012
29 06 2012

GoBiGas och Swedegas sluter avtal

Svårigheterna att transportera biogas långa sträckor ser ut att gå mot en lösning. Tidigare har biogas främst transporterats i gasflaskor på lastbilsflak. Ett både dyrt och tidsödande förfarande som ofta urholkat lönsamhet och miljönytta i biogasproduktionen. Nu satsar GoBiGas i Göteborg på att transportera biogas i stamnätet för att nå en större marknad, däribland industrier. Enligt branschens beräkningar facklas omkring en tiondel av all biogas bort på grund av att det saknas infrastruktur fram till kund. Med begreppet ”facklas” menas att biogasen eldas upp i en fackla på produktionsplatsen utan att komma till användning.

Läs hela artikeln
20 06 2012

Swedegas och Vopak utreder öppen LNG-terminal i Göteborg

En terminal för flytande naturgas, LNG, kan stå klar i Göteborg, Nordens ledande hamn, redan 2015. Det är avsikten med det avtal som idag har tecknats mellan göteborgsföretaget Swedegas och holländska Vopak LNG, avseende möjligheterna att ingå ett joint venture för att investera i en terminal. Terminalen ska leverera LNG till både sjöfarten och industrin och kommer att vara öppen för alla aktörer som är intresserade av att leverera gas till den svenska marknaden. Miljövinsterna blir stora när sjöfart och industri växlar över från tjockolja till gas.

Läs hela artikeln
14 06 2012

Smarta debatter om framtidens energipolitik

Swedegas är återigen på plats i Almedalen. Tillsammans med ministrar, toppolitiker, tankesmedjor, ungdomsförbund, näringsliv och opinionsbildare vill vi höja temperaturen i energidebatten. Hur kan vi genom nya smarta energisystem, mer effektiv infrastruktur och olika energikällor bidra till både tillväxt och minskade utsläpp? Välkommen till intressanta dagar på Hästgatan1!

Läs hela artikeln
maj 2012
25 05 2012

Genombrott för biogas i Swedegas gasnät

Sveriges största rötningsanläggning för framställning av biogas kommer att byggas på Jordberga i södra Skåne. Efter byggnation kommer anläggningen att producera 110 GWh biogas (11,7 miljoner Nm3 biogas av fordonsgaskvalitet) per år, vilket minskar utsläppen av koldioxid med 28 000 ton om året. Det motsvarar utsläppen från över 300 stadsbussar.

Läs hela artikeln
mars 2012
30 03 2012

Swedegas i samverkan för energi- och vattenförsörjning

Framtiden ställer allt högre krav på effektivitet och trygga leveranser av energi, vatten- och avlopp samtidigt som vi strävar efter en klimatneutral miljö.

Läs hela artikeln
29 03 2012

Gas Regional Investment Plan

Enligt EU:s förordning EC/715/2009 ska alla operatörer av transmissionssystem publicera regionala investeringsplaner. Swedegas har deltagit i utarbetandet av en regional plan gemensamt med operatörerna i Danmark, Polen, Finland och de baltiska länderna. Syftet med planen är att ge en överblick över regionens gasmarknad, dess infrastruktur och utveckling samt att ge möjlighet att komma med synpunkter. Här nedan finns bolagens gemensamma pressmeddelande.

Läs hela artikeln
07 03 2012

Energiutblick

Välkommen till ett spännande seminarium på Energiutblick 14 mars om naturgasens betydelse för klimatet, miljön och näringslivets utveckling.

Läs hela artikeln
februari 2012
02 02 2012

Ny utgåva av Naturgassystemanvisningar

Swedegas har, i samverkan med gasbranschens aktörer och Swedish Standards Institute (SIS), tagit fram en ny upplaga av Naturgassystemanvisningar (NGSA).

Läs hela artikeln