Våra tjänster

Swedegas erbjuder tekniska tjänster

Tjänster

Swedegas är specialister på hög- och lågtryckssystem för gas och övriga gasanläggningar. Vi erbjuder tjänster för ny- och ombyggnad, drift och underhåll av olika typer av gasanläggningar. Det kan handla om allt från hot taps och stoppling till tekniska utredningar och tjänster för avräkning och meddelandehantering. Swedegas erfarenhet, spetskompetens och tekniska utrustning när det gäller högtrycksledningar är unik.

Möjlighet att överföra biogas

Storskalig biogasinmatning till gasnätet är nu en realitet. I samarbete med våra kunder utvecklar vi lösningar för att transportera ännu mer biogas i gasnätet.

Problemfri meddelandetrafik

Det svenska gasnätet ställer stora krav på rutiner för mätning och daglig rapportering. Med hjälp av vårt IT-system för uttagsprognoser och hantering av mätvärden kan vi erbjuda våra kunder säker och problemfri hantering av data.

Tekniska tjänster

För mer information om våra tekniska tjänster kontakta:

Gassystemdrift