Våra tjänster

Tariffkalkylator

Ett beräkningshjälpmedel för att uppskatta överföringskostnaden i Swedegas transmissionsnät. Kostnaden är exklusive myndighetsavgifter vilka enbart gäller förbrukare. Gäller för gasår 2023/24. Enheten har ändrats från volym (Nm3) till energi (MWh,u).

 

Vänligen välj vilket gasår ni vill beräkna kostnaden för:

1- 5 000 000 MWh
0- 2 000 MW
> 0
Fyll i samtliga värden ovan
Resultat beräknad årskostnad: SEK/MWh, u