Våra tjänster

Överföringskapacitet

Kapacitet i vårt gasnät bokas av anslutna kunder. Överföringskapacitet kan bokas så länge önskad kapacitet finns tillgänglig. Baserat på de potentiella behov som kommunicerats förväntas för närvarande inga restriktioner för de närmaste åren.

Kapacitet för inmatning i Dragör

Den gas som förs in i Swedegas gasnät matas in i Dragör utanför Köpenhamn. Swedegas nät ansluter där till en stationsanläggning ägd av den danska gasnätägaren Energinet.dk. Stationen i Dragör har en teknisk kapacitet för överföring till Sverige på 360 000 normalkubikmeter per timme. Kapacitet för överföring till Sverige från Dragör tillhandahålls av Energinet.dk.

Försörjningstrygghet

Swedegas deltar löpande i aktiviteter som kan positivt påverka försörjningstryggheten för svensk naturgasmarknad. Det kan innebära uppgifter vi är ålagda att utföra genom europeisk och svensk lagstiftning men också att verka för att vår infrastruktur är anpassad till förändringar av försörjningsmönstren i det europeiska gasnätet.

Information om det planerade underhållet av Tyrafälten i Danmark, se Energinet.dk.