Våra tjänster

Säker och effektiv överföring

Swedegas uppgift är att se till att överföringen av gas till kunderna fungerar. Vi ser till att gasen når fram på ett effektivt, säkert och för miljön uthålligt sätt till de distributörer och användare som är anslutna till vårt nät.

Utan avbrott

Dygnet runt, året om jobbar våra tekniker för att säkerställa överföringen. Det handlar om allt från luktsättning av gasen till övervakning och underhåll av gasnätet. Hittills, efter mer än 25 års verksamhet, har våra kunder inte drabbats av ett enda avbrott.

Kundanpassade villkor

Swedegas tar fram överföringstjänster som motsvarar kundernas behov. Därmed möjliggör vi optimalt utnyttjande av gasnätet, vilket i sin tur ger lägre överföringskostnader för våra kunder. Utformningen av avgifterna sker i kontakt med kunderna. Vi erbjuder exempelvis olika kapacitetsabonnemang samt möjlighet till lagring av gas.

Låg överföringskostnad

Överföringskostnaden utgör några få procent av kundens totala gaskostnad. De avgifter som kunderna betalar till oss täcker våra kostnader för kapital, drift- och underhåll, mätning och rapportering.

 

 

Exempel på transmissionskostnaden som andel av totalkostnaden för gas. Denna kan variera beroende på ett antal faktorer och vi gör gärna detaljerade beräkningar på begäran. Baseras på statistik från 2014. *Typkunden för industri avser en större tillverkningsindustri inom ETS exklusive moms.

Definitioner

Transmission - transport av gas i Swedegas gasnät.

Distribution - transport av gas från Swedegas nät fram till kund, t ex industri eller villa. Distributionsnäten drivs av nätägare, t ex E.ON och Göteborg Energi.

Kostnad för gas - vad kunden betalar sin gasleverantör för själva gasen.