Våra tjänster

Villkor och avgifter för lagring

Villkor för lageråret 2019/2020

Vår lagertjänst är direkt tillgänglig för alla balansansvariga. Kunder som inte själva är balansansvariga har möjlighet att via en balansansvarig nyttja vår lagertjänst.

Gaslager Skallen kommer att återstartas från och med maj 2019. Kommersiellt lagerutrymme under perioden 2019-05-01 – 2020-04-30 uppgår till 85 GWh och är fulltecknat.

Kontakt: Linus Hellman tel. 031-43 93 27