Våra tjänster

Villkor och avgifter för lagring

Lageråret 2020-05-01 - 2021-04-30

Vår lagertjänst är direkt tillgänglig för alla balansansvariga. Kunder som inte själva är balansansvariga har möjlighet att via en balansansvarig nyttja tjänsten.

Kommersiell lagerutrymme för 2020-05-01 – 2021-04-30 uppgår till 76 GWh och är fulltecknat.

 

Erbjudet lagerutrymme och kapaciteter för inmatning respektive uttag: 

Erbjudet lagerutrymme: 76 GWh

Abonnemangsavgift: 45 SEK/MWh som avgjordes i ett auktionsförfarande med ett reservationspris på 35 SEK/MWh

Inmatningsavgift: 10 SEK/MWh

Primär inmatningskapacitet:  0,14 % av lagerutrymme per timme

Primär uttagskapacitet:  0,15 % av lagerutrymme per timme

Inmatnings- och uttagskapaciteterna är beroende av avtalat lagerutrymme. Om ett lagerutrymme på 10 GWh avtalas så erhålls en inmatningskapacitet på 14 MWh/h och en uttagskapacitet på 15 MWh/h.

 

Extra kapacitet för inmatning och uttag

Lagerkund har möjlighet, att mot avgift, utnyttja ytterligare kapacitet för inmatning alternativt uttag. Begäran om sådan extra kapacitet görs i nominering. Möjligheten att tillgodogöra sig extra kapacitet begränsas av aktuella fysiska förutsättningar och av extra kapacitet som medgivits andra lagerkunder. Avgifterna för extra kapacitet som godkänts av Swedegas i samband med nominering är för inmatning 4 SEK/kW samt för uttag 12 SEK/kW.
 

Kontakt

För frågor vänligen kontakta

Mattias Wesslau, 031-43 93 83, mattias.wesslau@nordionenergi.se alternativt grid@nordionenergi.se