Våra tjänster

Villkor och avgifter för lagring

Lageråret 2022-05-01 – 2023-04-30

Vår lagertjänst är direkt tillgänglig för alla balansansvariga. Kunder som inte själva är balansansvariga har möjlighet att via en balansansvarig nyttja tjänsten. Kommersiellt lagerutrymme för 2022-05-01 – 2023-04-30 uppgår till 79 GWh och har sålts.

Om du är intresserad av att köpa lager för kommande lagerår så hör av dig till oss för vidare diskussion.

 

Kontakt

För frågor vänligen kontakta:
Mattias Wesslau, 031-43 93 83
mattias.wesslau@nordionenergi.se alternativt grid@nordionenergi.se