Våra tjänster

Villkor och avgifter för lagring

Villkor för lageråret 2018/2019

Med bakgrund av nuvarande marknadssituation kommer gaslager Skallen att försättas i en lätt malpåse under lageråret 2018/19. Uppstartstiden under perioden kommer att vara omkring 1 månad. Slutdatumet är osäkert och beroende av marknadsutvecklingen.

Vid intresse för lagertjänst, kontakta Linus Hellman tel. 031-43 93 27

Swedegas avtalsvillkor

Våra lagervillkor för 1 maj 2018 - 30 april 2019 finns här.

Lageravtal

Bilaga 1 Allmänna villkor
Bilaga 4 Kvalitetsspecifikationer
Bilaga 5 Informationsrutiner