Våra tjänster

Villkor och avgifter för lagring

Villkor för lageråret 2019/2020

Vår lagertjänst är direkt tillgänglig för alla balansansvariga. Kunder som inte själva är balansansvariga har möjlighet att via en balansansvarig nyttja vår lagertjänst.

Med bakgrund av nuvarande marknadssituation är gaslager Skallen i en lätt malpåse under lageråret 2018/19.

Tillgängligt kommersiellt lagerutrymme under perioden 2019-05-01 – 2020-04-30 är 85 GWh.Erbjudet lagerutrymme gäller under förutsättning att inmatning sker under perioden 2019-05-01 – 2019-08-31. Inmatning som sker från och med 2019-09-01 kan endast garanteras för 90 % av avtalat lagerutrymme beroende på förändrat värmevärde på grund av Tyras underhåll.  Lagringsutrymme tilldelas kontinuerligt i den ordning som beställningar inkommer. Swedegas har rätt att neka beställning av lagringsutrymme om totalt begärt lagringsutrymme är för lågt.

Vid intresse för lagertjänst, kontakta Linus Hellman tel. 031-43 93 27