Våra tjänster

Lager i bergrum

Skallen-lagret är byggt i ett bergrum och är det första i sitt slag.

Detta bergrumslager med en tryckkapacitet på 200 bar är placerat i Halland. Lagret är anslutet till transmissionsledningen med en 3 km lång rörledning med 150 mm diameter.

Ett hålrum i berget är skapat på ett djup av 115 meter som är täckt invändigt med 7 mm tjockt stål för att göra det gastätt. Ett skikt av betong mellan stålet och väggen i bergrummet överför trycket från stålväggen till bergmassan. Eftersom stålet gör lagret gastätt krävs ingen rengöring eller torkning av gasen vid uttag från gaslagret, i motsats till lagring i till exempel saltkaverner eller i tömda gasfält. Förhållandet mellan operativ tillgänglig gas och total kapacitet är cirka 90 procent vilket är högre än motsvarande förhållande vid lagring i en saltkavern.

Gaslagrets utmatningskapacitet beror på det faktiska trycket i lagret samt på trycket i transmissionsledningen. Maximal uttagskapacitet är 0,9 miljoner Nm3 per dygn men ett typiskt utflöde är 0,3 miljoner Nm3 per dygn.