Våra tjänster

Gaslager Skallen

Att lagra gas säkrar tillgången och minskar risken för försörjningsstörningar.

Swedegas äger ett gaslager i Halland. Lagret utmärks av hög inmatnings- och uttagskapacitet. Dessa egenskaper gör det intressant att använda lagret både för att optimera inköp av gas och för att säkra sig mot störningar i tillförsel. Lagret rymmer 10 miljoner normalkubikmeter (Nm3) gas och klarar ett tryck på mer än 200 bar.


Gaslager Skallen