Våra tjänster

Detta erbjuder Swedegas

Gas till industrin

Som ägare av stamnätet för gas erbjuder Swedegas

• anslutning till gasnätet

överföring av gas

lagring av gas

• tekniska tjänster