Våra tjänster

Forum för gasmarknaden

Gasmarknadsrådet är ett informations- och samrådsor­gan som behandlar frågor om utveckling på gasmarknaden, villkor för överföring och balansansvar, mätning- och avräkningsfrågor samt systemövervakning. 

Medlemmarna utgörs av företrädare för användare av gas, balansansvariga företag, nätföretag och branschföreningen Energigas Sverige. Även tillsynsmyndigheterna är representerade. Datum för GMR år 2023 är den 8 mars, 7 juni, 13 september och 6 december.

Exempel på deltagande organisationer
Axpo
Borealis
E.ON Sverige
Energigas Sverige
Energimarknadsinspektionen
Energimyndigheten (EM)
Energinet
Fordonsgas
Forsyningstilsynet
Gasnätet Stockholm
Göteborg Energi
Göteborg Energi Gasnät
Kraftringen
Modity
Nordion Energi
Nouryon
Perstorp
Preem
Seas-NVE
ST1
ST1 Biogas
Swedegas
Uniper Energy
Varberg Energi
WEUM
Öresundskraft
Ørsted