Våra tjänster

Gasmarknadsrådet

Gasmarknadsrådet är ett informations- och samrådsor­gan som behandlar frågor om tariffer, villkor för balansansvar och överföring, utveckling på gasmarknaden, mätning- och avräkningsfrågor samt systemövervakning. 

Medlemmarna utgörs av företrädare för balansansvariga företag, nätföretag, förbrukare av gas och branschföreningen Energigas Sverige. Även tillsynsmyndigheterna är representerade. Nästa möte äger rum onsdag 13 december 2017 hos Volvo Lastvagnar på Stenebyvägen 15 i Tuve, Göteborg. En buss kommer avgå från Swedegas kontor på Kilsgatan 4 i Göteborg för att ta oss till Volvo Lastvagnar.

Deltagare

Företag

Tomas Lundkvist Swedegas AB (ordförande)
Alexander Ehrensvärd Swedegas AB (sekreterare)
Mattias Wesslau Swedegas AB
Millo Jovanovic Zinck DONG Energy A/S
Peter Margolis DONG Energy AB
Sezgin Kadir
E.ON Gas Sverige AB
Michael Bayer
E.ON Gashandel Sverige AB
Lars Lindström
Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB
Maria Malmkvist
Energigas Sverige
Jonas Lindblom
Energimarknadsinspektionen
Christine Riber Marklund Energimyndigheten
Gunnar Backsund
Göteborg Energi AB
Annsofie Rajgård Göteborg Energi Gasnät AB
Jenny Jeppsson
Kraftringen Nät AB
Anders Johansson Modity Energy Trading AB
Anders Broberg
Perstorp AB
Emma Wrege Varberg Energi AB
Johan Klinga Öresundskraft AB
Per Holmberg FordonsGas Sverige AB
Reine Spetz Borealis AB
Karin Lundqvist St1
Madlin Serti Gasnätet Stockholm AB
Poul Johannes Jacobsen Energinet
Christian Redeker
Uniper
Tomas Sjöberg Axpo Sverige AB