Våra tjänster

Forum för gasmarknaden

Gasmarknadsrådet är ett informations- och samrådsor­gan som behandlar frågor om tariffer, villkor för balansansvar och överföring, utveckling på gasmarknaden, mätning- och avräkningsfrågor samt systemövervakning. 

Medlemmarna utgörs av företrädare för balansansvariga företag, nätföretag, förbrukare av gas och branschföreningen Energigas Sverige. Även tillsynsmyndigheterna är representerade. Nästa möte äger rum onsdagen den 20 juni 2018. Därefter kommer möten äga rum den 19 september och 27 november 2018. Platsen för dessa möten är ej fastställda.

Deltagare 2018-03-08

Organisation

Tomas Lundkvist Swedegas AB (ordförande)
Oskar Finnerman Swedegas AB (organisatör)
William Eugensson Swedegas AB (sekreterare)
Mattias Wesslau Swedegas AB
Martin Fahlvik Swedegas AB
Geir Sjöholm Swedegas AB
Linus Hellman Swedegas AB
Johanna Andersson Axpo Sverige AB
Poul Johannes Jacobsen Energinet
Signe Louise Rasmussen Energinet
Anna Liljeblad Energigas Svergie
Tobias Alkefjärd Energimarknadsinspektionen
Patricia Enhörning Energimyndigheten
Elin Akinci Energimyndigheten
Torbjörn Forsberg E.ON Sverige AB
Sezgin Kadir E.ON Gas Sverige AB
Madlin Serti Gasnätet Stockholm AB
Lars Hedendal Göteborg Energi Gasnät AB
Per Lindeblad Modity Energy Trading AB
Markus Olofsson  Modity Trading AB
Christian Redeker  Uniper
Lars Göransson Öresundskraft AB
Millo Jovanovic Zinc 
Ørsted Salg & Service 
Lars Olsson Ørsted AB