Våra tjänster

Forum för gasmarknaden

Gasmarknadsrådet är ett informations- och samrådsor­gan som behandlar frågor om tariffer, villkor för balansansvar och överföring, utveckling på gasmarknaden, mätning- och avräkningsfrågor samt systemövervakning. 

Medlemmarna utgörs av företrädare för balansansvariga företag, nätföretag, förbrukare av gas och branschföreningen Energigas Sverige. Även tillsynsmyndigheterna är representerade.Datum för 2019 är nu bestämda, den 6:e mars, 19:e juni, 18:e september och 11:e december kommer GMR hållas.

Standarddeltagare Organisation

 Anders Österlund

Akzo Nobel
Johanna Andersson Axpo
Tomas Sjoberg Axpo
Anders Carlson Borealis
Christian Marling E.ON Gasnät Sverige AB
Rezarta Mazreku E.ON Gasnät Sverige AB
Johan Claesson E.ON Sverige AB
Michael Bayer E.ON Sverige AB
Stefan Lagerborg E.ON Sverige AB
Torbjörn Forsberg E.ON Sverige AB
Anna Liljeblad Energigas Sverige
Maria Malmkvist Energigas Sverige
Tobias Alkefjard Energimarknadsinspektionen
Alexander Oljelid Energimyndigheten (EM)
Christine Ruber Marklund Energimyndigheten (EM)
Elin Akinci Energimyndigheten (EM)
Patricia Enhörning Energimyndigheten (EM)
Poul Johannes Jacobsen Energinet
Signe Louise Rasmussen Energinet
Mattias Johansson Fordonsgas
Torbjörn Petterson Fordonsgas
Karin Eketorp Gasnätet Stockholm
Serti Madlin Gasnätet Stockholm
Gunnar Backsund Göteborg Energi AB
Lars Hedendahl Göteborg Energi Gasnät AB
Jenny Jeppson Kraftringen
Anders Johansson Modity
Per Lindeblad Modity
Peter Margolis Modity
Anders Broberg Perstorp
Eva Lind-Grennfelt Preem
Karin Lundqvist ST1
Christian Redeker Uniper Energy
Emma Wrenge Varberg Energi
Johan Klinga Öresundskraft
Lars Olsson Ørsted
Milo Joanovic Zinck Ørsted
Tomas Lundkvist (Ordförande) Swedegas
Oskar Finnerman Swedegas
Martin Fahlvik Swedegas
Johan Zettergren Swedegas
Geir Sjöholm Swedegas
William Eugensson (Organisatör) Swedegas