Våra tjänster

Forum för gasmarknaden

Gasmarknadsrådet är ett informations- och samrådsor­gan som behandlar frågor om tariffer, villkor för balansansvar och överföring, utveckling på gasmarknaden, mätning- och avräkningsfrågor samt systemövervakning. 

Medlemmarna utgörs av företrädare för balansansvariga företag, nätföretag, förbrukare av gas och branschföreningen Energigas Sverige. Även tillsynsmyndigheterna är representerade. Nästa möte äger rum onsdagen den 20 juni 2018. Därefter kommer möten äga rum den 19 september och 27 november 2018. Platsen för dessa möten är ej fastställda.

Deltagare

Företag

Tomas Lundkvist Swedegas AB (ordförande)
Oskar Finnerman Swedegas AB (sekreterare)
Mattias Wesslau Swedegas AB
Millo Jovanovic Zinck Ørsted Salg & Service A/S.
Lars Olsson Ørsted AB
Sezgin Kadir
E.ON Gas Sverige AB
Michael Bayer
E.ON Gashandel Sverige AB
Lars Lindström
Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB
Maria Malmkvist
Energigas Sverige
Tobias Alkefjärd Energimarknadsinspektionen
Christine Riber Marklund Energimyndigheten
Gunnar Backsund
Göteborg Energi AB
Lars Hedendal Göteborg Energi Gasnät AB
Jenny Jeppsson
Kraftringen Nät AB
Anders Johansson Modity Energy Trading AB
Anders Broberg
Perstorp AB
Emma Wrege Varberg Energi AB
Johan Klinga Öresundskraft AB
Per Holmberg FordonsGas Sverige AB
Reine Spetz Borealis AB
Karin Lundqvist St1
Madlin Serti Gasnätet Stockholm AB
Poul Johannes Jacobsen Energinet
Christian Redeker
Uniper
Tomas Sjöberg Axpo Sverige AB