Våra tjänster

Forum för gasmarknaden

Gasmarknadsrådet är ett informations- och samrådsor­gan som behandlar frågor om tariffer, villkor för balansansvar och överföring, utveckling på gasmarknaden, mätning- och avräkningsfrågor samt systemövervakning. 

Medlemmarna utgörs av företrädare för balansansvariga företag, nätföretag, förbrukare av gas och branschföreningen Energigas Sverige. Även tillsynsmyndigheterna är representerade. Datum för GMR år 2020 är den 18 mars, 24 juni, 23 september och 17 december.

Deltagande organisationer
Axpo
Borealis
E.ON Sverige AB
Energigas Sverige
Energimarknadsinspektionen
Energimyndigheten (EM)
Energinet
Fordonsgas
Gasnätet Stockholm
Göteborg Energi AB
Göteborg Energi Gasnät AB
Kraftringen
Modity
Nouryon
Perstorp
Preem
ST1
Swedegas
Uniper Energy
Varberg Energi
WEUM Sverige AB
Öresundskraft
Ørsted