Våra tjänster

Blanketter

Nedan hittar du blanketter rörande strukturanmälan, kontaktuppgifter, undantag av mätserier samt uttagspunkter.

Strukturanmälan

Blankett N2a
Strukturanmälan för balansansvarig.

Blankett N2b samt Blankett N3
Strukturanmälan för ledningsinnehavare. 

Strukturanmälan ska vara Swedegas tillhanda senast den 15:e i månaden innan den månad som anmälan ska träda i kraft. 

Kontaktuppgifter

Blankett F
Balansansvarig och ledningsinnehavare fyller här i de kontaktuppgifter som ska användas vid kontakt med Swedegas. Kontaktuppgifter vid försörjningsstörning ska också uppges. 

Undantag

Blankett N5
I det fall Swedegas saknar ett eller flera mätvärden från ledningsinnehavare vid avräkningstidpunkten kommer balansansvarig att i den dagliga avräkningen avräknas baserat på motsvarande värde i sin balansplan. Balansansvarig kan begära att vissa mätserier undantas från användning enligt denna regel. Begäran ska vara Swedegas tillhanda senast den 15:e i månaden innan den månad som begäran ska träda i kraft. 

Uttagspunkter

Blankett Uttagspunkter
Balansansvarig kan lämna uppgifter enligt balansansvarsavtalet om vissa uttagspunkter med hög effekt. 

Var skickar jag blanketten?

Alla blanketter mailas till systemdrift@swedegas.se