Våra tjänster

Villkor och avgifter för balansansvar

Villkor och avgifter finns angivna för Balansansvariga i Balansansvarsavtalet med tillhörande bilagor till höger.

Förbrukningsenergiavgift

En avgift tas ut på den totala förbrukning som balansansvarig har balansansvar för. Avgiften ska täcka det administrativa arbetet Swedegas utför inom systembalansansvaret.

Balanseringsmodellen

Balanseringsmodellen följer Rules for Gastransport vilken är utgiven av Energinet.

JBZ informationsflöde

Avräkning - Swedegas mottar värden från nätägare i form av iDMS (Intra Day Measured Sites), NVA (Non-Valid Allocation) och VA (Valid Allocation) och skickar detta aggregerat till BAM som sedan rapporterar till Balansansvarig. iDMS för Sverige kan även levereras direkt till Balansansvarige på nätområdesupplösning med METERED-formatet.

Nominering – Balansansvarig nominerar till Swedegas på punkterna i Sverige (CONS-SE, RES-SE och Storage-SE) och därefter skickar Swedegas denna information till BAM och bekräftar nominering med ett NOMRES. Balansansvarig får också ett NOMRES från BAM. Alla danska punkter nomineras direkt till BAM. För mer detaljerad information om informationsflödena se Shippers Guide (SE). Se också den danska Shippers Guide.

Förbrukningsenergiavgift (övre värmevärde)

Månad SEK/MWh preliminärt SEK/MWh slutgiltligt
aug-23   0,431
jul-23    0,390 
jun-23   0,429
maj-23 0,511
apr-23 0,692
mar-23 0,657 0,659
feb-23 0,764 0,771
jan-23 0,846 0,843
dec-22 0,648 0,651
nov-22 0,842 0,845
okt-22 0,670 0,681
sep-22 0,573 0,547
aug-22 0,373
jul-22 0,314
jun-22 0,321
maj-22 0,441
apr-22 0,601
mar-22 0,695
feb-22 0,719
jan-22 0,618 0,611
dec-21 0,453
nov-21 0,571
okt-21 0,493
sep-21 0,439
aug-21 0,285
jul-21 0,280
jun-21 0,310
maj-21 0,356
apr-21 0,459
mar-21 0,545
feb-21 0,407
jan-21 0,435
dec-20 0,553
nov-20 0,528
okt-20 0,411 0,448
sep-20 0,330
aug-20 0,259
jul-20 0,237
jun-20 0,289
maj-20 0,391
apr-20 0,573
mar-20 0,582
feb-20 0,612
jan-20 0,644