Våra tjänster

Att vara balansansvarig

Att inneha balansansvar innebär att man har det ekonomiska ansvaret för att balansen mellan tillförd och uttagen gas upprätthålls i de inmatnings- och uttagspunkter som balansansvaret omfattar.

En gasleverantör får, enligt naturgaslagen endast leverera gas i en uttagspunkt som någon åtagit sig balansansvar för. Antingen åtar sig gasleverantören detta eller anlitar ett annat företag. 

För att bli balansansvarig krävs det att man tecknar ett balansansvarsavtal med Swedegas. Läs mer om detta under, Att bli balansansvarig. Den balansansvarige planerar för balans mellan sin tillförsel och sitt uttag. Obalans justeras ekonomiskt i Swedegas balansavräkning. Läs mer om detta under Marknadsmodell.