Våra tjänster

Joint Balancing Zone

Joint Balancing Zone är ett samarbetsprojekt mellan Swedegas och Energinet. Syftet med projektet är att skapa ett gemensamt balanseringsområde för Danska Shippers och Svenska Balansansvariga med start 1 april 2019. 

 Syftet med hemsidan är att tillhandahålla marknadsaktörerna och andra observatörer med information om projektet. Informationen kommer i form av statusuppdateringer, specifikationer, tidsplaner & deadlines, Q&A dokument och kontaktuppgifter till projektet. Projektets gemensamma mail-låda övervakas av både Swedegas och Energinet.

Kontaktuppgifter

Den senaste informationen om projektet finns på https://en.energinet.dk/Gas/Shippers/Swedegas-Joint-Balancing-Zone.

Om du vill nå oss angående projektet, vänligen kontakta: 

jbz@swedegas.se