Våra tjänster

Värmevärden

Värmevärden, slutliga och preliminära, listas i tabellen nedan. Enheterna är kWh(övre)/Nm3 respektive kWh(undre)/Nm3.
Preliminärt undre Preliminärt övre Slutligt undre Slutligt övre
November 2019 10,206 11,320 - -
Oktober 2019 10,916 12,074 10,219 11,327
September 2019 11,017 12,181 10,793 11,942
Augusti 2019 11,043 12,209 11,018 12,181
Juli 2019 11,051 12,217 11,047 12,212
Juni 2019 11,035 12,200 11,049 12,215
Maj 2019 11,008 12,171 11,034 12,201
April 2019 11,003 12,166 11,009 12,172
Mars 2019 11,012 12,175 11,004 12,163
Februari 2019 11,015 12,179 11,019 12,182
Januari 2019 11,014 12,177 11,014 12,177
December 2018 11,032 12,197 11,012 12,175
November 2018 11,014 12,177 10,995 12,156
Oktober 2018 11,014 12,178 11,027 12,191
September 2018 11,070 12,237 11,012 12,175
Augusti 2018 11,006 12,169 11,047 12,211
Juli 2018 11,015 12,179 11,009 12,172
Juni 2018 10,950 12,110 11,014 12,178
Maj 2018 10,952 12,112 10,963 12,123
April 2018 10,881 12,037 10,956 12,116
Mars 2018 10,997 12,160 10,911 12,068
Februari 2018 11,005 12,168 10,997 12,159
Januari 2018 11,013 12,176 11,004 12,165
December 2017 11,013 12,177 11,013 12,175
November 2017 11,018 12,182 11,012 12,175
Oktober 2017 11,036 12,202 11,022 12,185
September 2017 11,009 12,172 11,041 12,206
Augusti 2017 10,965 12,125 10,996 12,157
Juli 2017 10,982 12,144 10,988 12,149
Juni 2017 11,030 12,194 10,986 12,148
Maj 2017 11,014 12,177 11,029 12,192
April 2017 11,010 12,173 11,010 12,173
Mars 2017 11,006 12,169 11,006 12,168
Februari 2017 10,980 12,142 11,010 12,173
Januari 2017 11,011 12,175 10,988 12,149
December 2016 11,014 12,177 11,010 12,173
November 2016 11,002 12,165 11,012 12,173
Dragör övre
17 November 2019 11,340
16 November 2019 11,284
15 November 2019 11,307
14 November 2019 11,355
13 November 2019 11,327
12 November 2019 11,318
11 November 2019 11,271
10 November 2019 11,291
9 November 2019 11,302
8 November 2019 11,270
7 November 2019 11,261
6 November 2019 11,391
5 November 2019 11,344
4 November 2019 11,326
3 November 2019 11,328
2 November 2019 11,262
1 November 2019 11,262
31 Oktober 2019 11,388
30 Oktober 2019 11,434
29 Oktober 2019 11,280
28 Oktober 2019 11,303
27 Oktober 2019 11,281
26 Oktober 2019 11,284
25 Oktober 2019 11,291
24 Oktober 2019 11,423
23 Oktober 2019 11,396
22 Oktober 2019 11,352
21 Oktober 2019 11,342
20 Oktober 2019 11,256
19 Oktober 2019 11,267
18 Oktober 2019 11,345
17 Oktober 2019 11,407
16 Oktober 2019 11,346
15 Oktober 2019 11,377
14 Oktober 2019 11,301
13 Oktober 2019 11,369
12 Oktober 2019 11,342
11 Oktober 2019 11,328
10 Oktober 2019 11,284
9 Oktober 2019 11,323
8 Oktober 2019 11,392
7 Oktober 2019 11,349
6 Oktober 2019 11,283
5 Oktober 2019 11,318
4 Oktober 2019 11,377
3 Oktober 2019 11,329
2 Oktober 2019 11,337
1 Oktober 2019 -
30 September 2019 -
29 September 2019 -
28 September 2019 -
27 September 2019 -
26 September 2019 -
25 September 2019 -
24 September 2019 -
23 September 2019 -
22 September 2019 -
21 September 2019 -
20 September 2019 -
19 September 2019 -
18 September 2019 -
17 September 2019 -
16 September 2019 -
15 September 2019 -
14 September 2019 -
13 September 2019 -
12 September 2019 -
11 September 2019 -
10 September 2019 -
9 September 2019 -
8 September 2019 -
7 September 2019 -
6 September 2019 -
5 September 2019 -
4 September 2019 -
3 September 2019 -
2 September 2019 -
1 September 2019 -
31 Augusti 2019 -
30 Augusti 2019 -
29 Augusti 2019 -
28 Augusti 2019 -
27 Augusti 2019 -
26 Augusti 2019 -
25 Augusti 2019 -
24 Augusti 2019 -
23 Augusti 2019 -
22 Augusti 2019 -
21 Augusti 2019 -
20 Augusti 2019 -
19 Augusti 2019 -