Våra tjänster

Värmevärden

Värmevärden, slutliga och preliminära, listas i tabellen nedan. Enheterna är kWh(övre)/Nm3 respektive kWh(undre)/Nm3.
Preliminärt undre Preliminärt övre Slutligt undre Slutligt övre
Augusti 2020 10,203 11,317 - -
Juli 2020 10,164 11,275 10,227 11,334
Juni 2020 10,182 11,294 10,174 11,279
Maj 2020 10,317 11,438 10,196 11,302
April 2020 10,485 11,616 10,303 11,417
Mars 2020 10,640 11,781 10,535 11,665
Februari 2020 10,616 11,755 10,592 11,726
Januari 2020 10,258 11,375 10,638 11,776
December 2019 10,187 11,300 10,230 11,339
November 2019 10,206 11,320 10,194 11,300
Oktober 2019 10,916 12,074 10,219 11,327
September 2019 11,017 12,181 10,793 11,942
Augusti 2019 11,043 12,209 11,018 12,181
Juli 2019 11,051 12,217 11,047 12,212
Juni 2019 11,035 12,200 11,049 12,215
Maj 2019 11,008 12,171 11,034 12,201
April 2019 11,003 12,166 11,009 12,172
Mars 2019 11,012 12,175 11,004 12,163
Februari 2019 11,015 12,179 11,019 12,182
Januari 2019 11,014 12,177 11,014 12,177
December 2018 11,032 12,197 11,012 12,175
November 2018 11,014 12,177 10,995 12,156
Oktober 2018 11,014 12,178 11,027 12,191
September 2018 11,070 12,237 11,012 12,175
Augusti 2018 11,006 12,169 11,047 12,211
Juli 2018 11,015 12,179 11,009 12,172
Juni 2018 10,950 12,110 11,014 12,178
Maj 2018 10,952 12,112 10,963 12,123
April 2018 10,881 12,037 10,956 12,116
Mars 2018 10,997 12,160 10,911 12,068
Februari 2018 11,005 12,168 10,997 12,159
Januari 2018 11,013 12,176 11,004 12,165
December 2017 11,013 12,177 11,013 12,175
November 2017 11,018 12,182 11,012 12,175
Oktober 2017 11,036 12,202 11,022 12,185
September 2017 11,009 12,172 11,041 12,206
Augusti 2017 10,965 12,125 10,996 12,157
Dragör övre
13 Augusti 2020 11,373
12 Augusti 2020 11,380
11 Augusti 2020 11,263
10 Augusti 2020 11,263
9 Augusti 2020 11,314
8 Augusti 2020 11,315
7 Augusti 2020 11,344
6 Augusti 2020 11,343
5 Augusti 2020 11,355
4 Augusti 2020 11,351
3 Augusti 2020 11,275
2 Augusti 2020 11,317
1 Augusti 2020 11,297
31 Juli 2020 11,337
30 Juli 2020 11,383
29 Juli 2020 11,359
28 Juli 2020 11,383
27 Juli 2020 11,432
26 Juli 2020 11,463
25 Juli 2020 11,447
24 Juli 2020 11,417
23 Juli 2020 11,402
22 Juli 2020 11,462
21 Juli 2020 11,449
20 Juli 2020 11,454
19 Juli 2020 11,437
18 Juli 2020 11,431
17 Juli 2020 11,344
16 Juli 2020 11,312
15 Juli 2020 11,313
14 Juli 2020 11,336
13 Juli 2020 11,314
12 Juli 2020 11,278
11 Juli 2020 11,266
10 Juli 2020 11,277
9 Juli 2020 11,268
8 Juli 2020 11,268
7 Juli 2020 11,267
6 Juli 2020 11,267
5 Juli 2020 11,271
4 Juli 2020 11,270
3 Juli 2020 11,270
2 Juli 2020 11,270
1 Juli 2020 11,270
30 Juni 2020 11,270
29 Juni 2020 11,269
28 Juni 2020 11,271
27 Juni 2020 -
26 Juni 2020 -
25 Juni 2020 -
24 Juni 2020 -
23 Juni 2020 -
22 Juni 2020 -
21 Juni 2020 -
20 Juni 2020 -
19 Juni 2020 -
18 Juni 2020 -
17 Juni 2020 -
16 Juni 2020 -
15 Juni 2020 -
14 Juni 2020 -
13 Juni 2020 -
12 Juni 2020 -
11 Juni 2020 -
10 Juni 2020 -
9 Juni 2020 -
8 Juni 2020 -
7 Juni 2020 -
6 Juni 2020 -
5 Juni 2020 -
4 Juni 2020 -
3 Juni 2020 -
2 Juni 2020 -
1 Juni 2020 -
31 Maj 2020 -
30 Maj 2020 -
29 Maj 2020 -
28 Maj 2020 -
27 Maj 2020 -
26 Maj 2020 -
25 Maj 2020 -
24 Maj 2020 -
23 Maj 2020 -
22 Maj 2020 -
21 Maj 2020 -
20 Maj 2020 -
19 Maj 2020 -
18 Maj 2020 -
17 Maj 2020 -
16 Maj 2020 -
15 Maj 2020 -