Statistik

Här hittar du statistik gällande bokningar, flöden, gaskvalitet och överföring.

1

Välj sökkriterium

Observera att värmevärden med lägre upplösning än timma inte är volymviktade.

Observera att värmevärden med lägre upplösning än timma inte är volymviktade. Notera att driftdata kan innehålla felaktigheter.

2

Välj period

3

Välj presentationssätt