Flöden

På kartan nedan visas en översikt av gasnätet.

Gaslager

Förbrukning Sverige: kW

Förbrukning Danmark: kW

*kW och kWh är angivna i övre värmevärde