Hållbarhet

Hållbarhetsredovisningen 2018

”Året 2018 var ett mycket bra år för Swedegas. Vi lyckades väl med våra prioriteringar. Förutom att vi har gjort ett bra ekonomiskt resultat, har vi lyckats med våra projekt. Vi har invigt en bunkringsanläggning i Göteborgs hamn som minskar sjöfartens miljöpåverkan och vi har anslutit Preem till stamnätet så att de ska kunna producera mer miljödiesel. Våra satsningar på att ytterligare förbättra arbetsmiljö och engagemang bland medarbetarna har också gett goda resultat.”

Så inleder vd Johan Zettergren Swedegas andra hållbarhetsredovisning, som sammanfattar hållbarhetsarbetet under verksamhetsåret 2018. Den utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten och har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards nivå Core.

Här kan du läsa Swedegas hållbarhetsredovisning 2018.

Här kan du ladda ner Hållbarhetsredovisning 2018 som pdf-fil.

 

Hållbarhetsredovisning 2017

Här kan du ladda ner Hållbarhetsredovisning 2017 som pdf-fil.