Hållbarhet

Hållbarhetsredovisningen 2021

För Nordion Energi har året inneburit ytterligare ett tydligt steg mot vår vision, att ge kraft åt ett samhälle i förändring och bidra till att göra grön energi möjligt för alla. Vi ska göra det genom att växa och satsa all vår kraft för att skapa ett hållbart och flexibelt energisystem; där el, gas och värme samspelar. Ett viktigt steg var att vi under året fullt ut integrerade vårt senaste förvärv, Falbygdens Energi Nät, med sitt lokala elnät runt Falköping med omnejd. 

Redovisningen sammanfattar hållbarhetsarbetet under verksamhetsåret 2021 och utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten och har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards nivå Core. 

Det är särskilt glädjande att andelen biogas i vårt nät fortsätter att öka, andelen uppgick under året till 31,6 procent. Arbetet med att minska våra totala klimatpåverkande utsläpp gav också resultat.

2021 hade metangasutsläppen minskat med 31% sedan 2019. Minskningen under året var 22%. Totalt har ut­släppen av växthusgaser minskat med 38% mellan år 2021 och 2019. Det ständiga arbetet för en säker arbetsmiljö har gett resultatpositiva effekter. 2021 var fortsatt ett år helt utan allvarliga personskador.

Läs hela Hållbarhetsredovisningen 2021 (SE)

Läs hela Hållbarhetsredovisningen 2021 (EN)

Tidigare års Hållbarhetsredovisningar

Ladda ner Hållbarhetsredovisning 2020 som pdf (SE) 

Läs hållbarhetsredovisningen online 2020 (SE).

Läs Hållbarhetsredovisningen online 2020 (EN).

Ladda ner Hållbarhetsredovisning 2019 som pdf-fil (SE)

Swedegas Hållbarhetsredovisning 

Ladda ner Hållbarhetsredovisning 2018 som pdf (SE)