Hållbarhet

Hållbarhetsredovisningen 2020

"Vår ambition är att skapa ett flexibelt energisystem rustat för framtiden."

Det säger Nordion Energis VD Hans Kreisel i koncernens andra hållbarhetsredovisning. Redovisningen sammanfattar hållbarhetsarbetet under verksamhetsåret 2020 och utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten och har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards nivå Core. 

Det är särskilt glädjande att andelen biogas i vårt nät fortsätter att öka för tredje året i rad, andelen uppgick under året till drygt 25 procent.  

Arbetet med att minska våra totala klimatpåverkande utsläpp gav också resultat. Metangasutsläpp minskade under 2020 med 11% jämfört med det nya basåret 2019. Också de totala utsläppen av växthusgaser minskade med 12% år 2020 jämfört med 2019.  

Det ständiga arbetet för en säker arbetsmiljö har gett resultatpositiva effekter. 2020 var fortsatt ett år helt utan allvarliga personskador. 

Här kan du läsa hållbarhetsredovisningen online.

Här kan du ladda ner Hållbarhetsredovisning 2020 som pdf-fil.  

Här kan du läsa Hållbarhetsredovisningen online 2019 på engelska.

Hållbarhetsredovisning 2019

Här kan du ladda ner Hållbarhetsredovisning 2019 som pdf-fil.  

Hållbarhetsredovisning 2018

Här kan du ladda ner Hållbarhetsredovisning 2018 som pdf-fil.