Om oss

Saila Horttanainen
Kommunikation & Hållbarhet
070 622 76 06
saila.horttanainen@nordionenergi.se

Kund och marknad

Carolina Wistén
Chef Kund & Marknad
010-1788463
carolina.wisten@nordionenergi.se

Tomas Lundkvist
Kund & marknad
010-3031600
tomas.lundkvist@nordionenergi.se

Antonio Illescas
Kommersiell Utveckling
010-3031603
antonio.illescas@nordionenergi.se

John Almén
Kommersiell Utveckling
010-3031614
john.almen@nordionenergi.se

Mattias Wesslau

Mattias Wesslau
Chef Kommersiell Utveckling
010-3031641
mattias.wesslau@nordionenergi.se