Om oss

Swedegas - navet på gasmarknaden 16:25

Infrastruktur för framtiden, gasinfrastruktur, gasnät 

Swedegas äger och driver gasnätet som sträcker sig från Dragör till Stenungsund och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier med gas. Fordonsägare och 34 000 hushåll är också användare av gas.

Swedegas fungerar som navet på gasmarknaden. Vi tar ett helhetsansvar för gasnätets långsiktiga utveckling och för att marknaden alltid ska ha säker och effektiv tillgång till gas.

Swedegas i korthet

Swedegas bildades 1976 och ingår i dag i Nordion Energis koncern med säte i Malmö. Totalt har koncernen ca 110 anställda