Våra tjänster

Joint Balancing Zone

Från den 1 april är gasmarknadena för Swedegas och danska gasnätsägaren Energinet integrerade i en så kallad Joint Balancing Zone (JBZ). Balansområdet omfattar det svenska och danska marknadsområdets intags- och uttagspunkter.

Swedegas och Energinet har systembalansansvar i Sverige respektive Danmark. I stort sett all gas i Swedegas nät kommer via Danmark. Integrationen innebär att vi säkerställer en balans mellan in- och utmatning av gas i systemet; att det alltid finns så mycket gas i systemet som marknaden efterfrågar.

Syftet med en gemensam balanszon är att öka effektiviteten i gränsöverskridande handel mellan den svenska och danska marknaden samt harmonisera balanseringsförfarandena.

Genom att gasleveranser och uttag i Sverige och Danmark görs i en sammanlagd balanseringszon behöver man bara balansera sina leveranser och uttag för gasdygnet i en gemensam balanszon jämfört med de tidigare två olika balanseringsmodellerna.

 

FÖRDELAR

Tack vare integrerade gasmarknader kan du som kund välja mellan två leverantörer; Swedegas och Energinet. Dessutom blir systemet mer robust och mindre känsligt för variationer. Till exempel blir det enklare att hålla det höga trycket i ledningen även i den norra delen av Swedegas system. Att upprätta en gränsfri dansk-svensk balanszon förväntas också stärka regionens konkurrenskraft.

Medeltrycket i det svenska systemet har ökat från 56 till 70 bar vilket stärker försörjningstryggheten.

 

JBZ hemsida

Swedegas har en gemensam hemsida med Energinet beträffande JBZ.

För mer information gå till JBZ hemsida.

Kontakt vid frågor: Geir Sjöholm 

geir.sjoholm@swedegas.se