Våra tjänster

Villkor och avgifter för balansansvar

Villkor och avgifter finns angivna för Balansansvariga i Balansansvarsavtalet med tillhörande bilagor till höger.

Förbrukningsenergiavgift

En avgift tas ut på den totala förbrukning som balansansvarig har balansansvar för. Avgiften ska täcka det administrativa arbetet Swedegas utför inom systembalansansvaret.

Balanseringsmodellen

Balanseringsmodellen följer Rules for Gastransport vilken är utgiven av Energinet.

JBZ informationsflöde

Avräkning - Swedegas mottar värden från nätägare i form av iDMS (Intra Day Measured Sites), NVA (Non-Valid Allocation) och VA (Valid Allocation) och skickar detta aggregerat till BAM som sedan rapporterar till Balansansvarig. iDMS för Sverige kan även levereras direkt till Balansansvarige på nätområdesupplösning med METERED-formatet.

Nominering – Balansansvarig nominerar till Swedegas på punkterna i Sverige (CONS-SE, RES-SE och Storage-SE) och därefter skickar Swedegas denna information till BAM och bekräftar nominering med ett NOMRES. Balansansvarig får också ett NOMRES från BAM. Alla danska punkter nomineras direkt till BAM. För mer detaljerad information om informationsflödena se Shippers Guide (SE). Se också den danska Shippers Guide.

 

 

Relevanta länkar

Balansansvarsavtal

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 2. Allmänna villkor för Balansansvar

Bilaga 3. Rapportering och information

Bilaga 4. Balansavräkning

Bilaga 5.Priser och avgifter

Bilaga 6.Rules for Gas Transport

Förbrukningsenergiavgift (övre värmevärde)

Jan 2020: 0,644 SEK/MWh

Feb 2020: 0,612 SEK/MWh

Mar 2020: 0,582 SEK/MWh

Apr 2020: 0,573 SEK/MWh

Maj 2020: 0,391 SEK/MWh

Jun 2020: 0,289 SEK/MWh

Jul 2020: 0,237 SEK/MWh

Aug 2020: 0,259 SEK/MWh

Sep 2020: 0,330 SEK/MWh

Okt 2020:0,411 0,448 SEK/MWh

Nov 2020: 0,528 SEK/MWh

Dec 2020: 0,553 SEK/MWh

Jan 2021: 0,435 SEM/MWh

Feb 2021: 0,407 SEK/MWh

Mar 2021: 0,545 SEK/MWh

Apr 2021: 0,459 SEK/MWh

Maj 2021: 0,356 SEK/MWh

Jun 2021: 0,310 SEK/MWh

Jul 2021: 0,280 SEK/MWh

Aug 2021: 0,285 SEK/MWh

Sep 2021: 0,439 SEK/MWh

Okt 2021: 0,493 SEK/MWh

Nov 2021: 0,571 SEK/MWh

Dec 2021: 0,453 SEK/MWh

Jan 2022: 0,618 0,611 SEK/MWh

Feb 2022: 0,719 SEK/MWh

Mar 2022: 0,695 SEK/MWh

Apr 2022: 0,601 SEK/MWh

Maj 2022: 0,441 SEK/MWh 

Jun 2022: 0,321 SEK/MWh

Jul 2022: 0,314 SEK/MWh

Aug 2022: 0,373 SEK/MWh