Våra tjänster

Villkor och avgifter för lagring

Lageråret 2021-05-01 – 2022-04-30

Vår lagertjänst är direkt tillgänglig för alla balansansvariga. Kunder som inte själva är balansansvariga har möjlighet att via en balansansvarig nyttja tjänsten. Kommersiellt lagerutrymme för 2021-05-01 – 2022-04-30 uppgår till 81 GWh. Detta erbjöds i ett auktionsförfarande 2021-03-31 där det inte inkom några bud. Vi avvaktar för närvarande utvecklingen av marknadsförutsättningarna med förhoppning om att komma ut med ett nytt lagererbjudande inom en snar framtid.

Om du är intresserad av att köpa lager så hör av dig till oss för vidare diskussion.

 

Kontakt

För frågor vänligen kontakta:
Mattias Wesslau, 031-43 93 83
mattias.wesslau@nordionenergi.se alternativt grid@nordionenergi.se