Smart infrastruktur

Så fungerar regionala gasnät

Princip_regionala_gasnat 

1. Utefter gasnätet ansluter regionens biogasproducenter till nätet för att leverera gas.

2. Industriföretag ansluter i sin tur till nätet för att få leveranser av gas direkt till sina anläggningar. På så sätt blir transporterna säkra, väderoberoende och miljövänliga.

Eftersom ledningen går direkt in till anläggningen minimeras behovet av mark för lagerhållning av energi och olika säkerhetsåtgärder som krävs vid sådan hantering. 

Även antalet transporter på väg och järnväg minskar när gasen transporteras i ledningar. 

3. På flera platser längs gasnätet kan också tankställen för fordonsgas byggas, vilket efterfrågas av drivmedelsdistributörer, företag inom kollektivtrafik, kommuner och bilister.