Smart infrastruktur

Främjar fri konkurrens

Swedegas verkar för en öppen gasmarknad med fri konkurrens enligt principen ”Open Access”, där slutkunden fritt kan välja leverantör och köpa LNG/LBG till bästa världsmarknadspris. Open Access garanterar att det inte uppstår regionala monopol för enskilda gasleverantörer.

Från en anläggning för flytande gas kan LNG/LBG transporteras med tåg och lastbil till delar av Sverige som har ingen eller liten tillgång till gas. Om anläggningen ansluts till ett regionalt gasnät får regionens biogasproducenter en effektivare distribution och kan öka sin kapacitet. Det underlättar också leveransen av fordonsgas till tankställen.