Smart infrastruktur

Samrådsfas för anslutning av Vessige Biogas

Vessige Biogas har bildats av ett antal lantbrukare med verksamheter runt Vessige Bro i Falkenbergs kommun, Föreningens målsättning är att skapa förutsättningar för ett lönsammare och mer kretsloppsanpassat lantbruk.

Runt Vessige Bro finns cirka en procent av alla mjölkkreatur och två procenta av alla grisar i Sverige. Det innebär att det finns en stor mängd av stallgödsel som underlag för att producera biogas i området.

Producerad biogas uppgraderas och efter trycksättning transporteras gasen till Swedegas stamnät.

Anslutningen till transmissionsnätet och kompressorstationen är koncessionspliktiga varför en koncessionsansökan enligt naturgaslagen måste ges in till Energimarknadsinspektionen.