Smart infrastruktur

Bunkra LNG i Göteborg

Swedegas erbjuder fartyg möjlighet att bunkra LNG/LBG samtidigt som de lastar och lossar vid kaj. Bunkringen sker i Energihamnen, vid kaj 519 i Göteborgs hamn.

Anläggningen är ett första steg i att förverkliga en större lösning för gasinfrastruktur i Göteborgs hamn. Den planerade större anläggningen kan komma att anslutas till stamnätet för gas i ett senare skede. Då ska den kunna förse såväl sjöfarten som industrin och transportsektorn med LNG/LBG. Inom samtliga sektorer handlar det om att ställa om från oljebaserade produkter till gas för att minska klimatpåverkan.

Läs mer om LNG Göteborg här.

I filmen nedan kan du se hur bunkringen går till:

 

Kapacitetsbokning

Om du är intresserad av att boka kapacitet eller använda de tjänster som erbjuds, kontakta Tomas Lundkvist, chef marknad och affärsutveckling, tomas.lundkvist@swedegas.se tel. +46 31-43 93 81, Peter Blomberg, team leader affärsutveckling,  peter.blomberg@swedegas.se, +46 31-43 93 59 eller John Almen, affärsutvecklare LNG, john.almen@swedegas.se tel. +46 31- 43 93 59.

Samråd 2017

Samråd om bunkringsverksamhet vid kajerna 519, 520 och 521. Ladda ner samrådsunderlaget här. Samrådsannons publicerad i GP 4 september finns här.

Samrådsannons GP 4 september 2017

Samrådsunderlag Ändringstillstånd GO4LNG 20170830 inklusive bilagor