Smart infrastruktur

Bunkra LNG i Göteborg

Swedegas har idag en rörinfrastruktur i Göteborgs Hamn som möjliggör för sjöfarten att bunkra flytande gas som bränsle. Som redare kan du välja mellan både flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG), då infrastrukturen kan transportera båda.

Bunkringen sker i Energihamnen, vid kaj 519 i Göteborgs hamn.

Infrastrukturen bidrar till att minska sjöfartens klimatpåverkan, då gas kan ersätta kol- och oljebaserade bränslen. 

Anläggningen är ett första steg i möjlig framtida utbyggnad av en större infrastrukturlösning för gas i Göteborgs hamn. Planen har godkänts av Miljödomstolen. Med en sådan anläggning skulle förutom sjöfart även tunga transporter och industrier som inte är anslutna till stamnätet kunna förses med LNG/LBG.

Då kan sjöfart, industrier och tunga transporter ställa om från oljebaserade bränslen till gas, vilket ger en minskad miljöpåverkan. Och ju mer biogas som efterfrågas av kunderna, desto bättre blir det för miljön. 

Läs mer om LNG Göteborg här.

I filmen nedan kan du se hur bunkringen går till:

 

Kapacitetsbokning

Om du är intresserad av att boka kapacitet eller använda de tjänster som erbjuds, kontakta Tomas Lundkvist, chef marknad och affärsutveckling, tomas.lundkvist@swedegas.se tel. +46 31-43 93 81, Peter Blomberg, team leader affärsutveckling,  peter.blomberg@swedegas.se, +46 31-43 93 59 eller John Almen, affärsutvecklare LNG, john.almen@swedegas.se tel. +46 31- 43 93 59.

Samråd 2017

Samråd om bunkringsverksamhet vid kajerna 519, 520 och 521. Ladda ner samrådsunderlaget här. Samrådsannons publicerad i GP 4 september finns här.

Samrådsannons GP 4 september 2017

Samrådsunderlag Ändringstillstånd GO4LNG 20170830 inklusive bilagor