Gas

Nödvändig råvara och renare energi

Naturgasen används bland annat för att grädda bröd, brygga öl och rosta kaffe. Andra exempel är produktion av vattenbaserad målarfärg, miljömärkt tvättmedel och skärmar till iPads.
 
När det gäller livsmedelshantering är naturgas särskilt uppskattat för sin renhet. Det har också betydelse för annan industri eftersom naturgasen minskar slitaget på ugnar och annan produktionsutrustning. Detta sänker underhållskostnaderna och ökar livslängden. Renheten har också stor betydelse för arbetsmiljön.

Många svenska odlare använder naturgas för att värma växthusen och gödsla sina odlingar. Den koldioxid som bildas vid uppvärmningen släpps inte ut i luften, utan förs tillbaka till odlingarna. Den ger plantorna näring så att de växer snabbare och producerar mer. Naturgasen förstärker alltså den naturliga växtprocessen som bygger på koldioxid, vatten och solenergi. De odlare som väljer fasta biobränslen för uppvärmning måste tillföra koldioxid till växthusatmosfären.

I Syd- och Västsverige, där Swedgas gasnät är utbyggt, finns många företag som kunnat bryta sitt beroende av olja och kol. Naturgasen är avgörande för deras konkurrenskraft och framgång.