Gas

Från tung energi till växthusvärme

Naturgas är motorn i många industriföretag som processbränsle och råvara. Gasen används för att den är enkel att hantera, säker, konkurrenskraftig och mer miljövänlig än olja och kol.

Naturgas används inom

  • basindustrin, för att ta fram till exempel järn- och stålprodukter
  • livsmedelsindustrin, för att bland annat rosta kaffebönor, bröd och kex
  • petrokemiindustrin, som råvara till saftflaskor, leksaker, tvättmedel, målarfärg, mediciner med mera
  • el- och värmeproduktion, för industri och hushåll
  • transportsektorn, som bränsle till gasbilar, bussar och lastbilar, samt fartyg (LNG)

Kaffe rostas med gas