Gas

Gas ersätter olja och kol - här och nu

Olja och kol svarar fortfarande för en tredjedel av energitillförseln i Sverige. För klimatets och miljöns skull ska de fasas ut. Takten kan ökas eftersom gas redan idag kan ersätta kol och olja. Vinsterna är många:

  • Avsevärt lägre utsläpp av koldioxid, partiklar, tungmetaller, kväve och svavel.
  • Industrierna når sina miljömål snabbare.
  • Renare arbetsmiljö när olja byts mot gas i produktionen.
  • Mindre oljespill i naturen

  Energitillförsel användning naturgas

Källa övre diagram: Kortsiktsprognos över energianvändning och energitillförsel 2017–2019, Juli 2017, ER 2017:16. Rapporten går att läsa här.

Källa nedre diagram:Energigas