Gas

Fakta om LNG/LBG

Flytande naturgas, LNG (Liquefied Natural Gas), består till största delen av metan. När naturgasen övergår från gas till vätska, vid minus 162 grader, minskar den i volym över 600 gånger och kan effektivt fraktas i tankar på båt, tåg eller tankbil. LNG är färglös, giftfri och luktfri.

LNG produceras i bland annat Asien, Mellanöstern och Norge. Därifrån skeppas den med stora tankfartyg till importterminaler i till exempel Nederländerna, England och Spanien. Där lastas den om till mindre fartyg som passar en mottagningsterminal.

Flytande biogas, LBG (Liquefied Bio Gas), är biogas som kylts ner och kan användas och transporteras på samma sätt som LNG. På motsvarande sätt som naturgas öppnat marknaden för biogas kommer LNG att stödja en marknadsutveckling för flytande biogas.