Gas

Lär dig mer om gaskvalitet

Branschföreningen Energigas Sverige har tagit fram kurser för installatörer och servicepersonal i hur anläggningar ska justeras så att de är säkra vid förändringar i gaskvalitet.

Läs mer under aktuella utbildningar på Energigas Sverige.