Gasnätet

Drifts- och underhållsaktiviteter

Inga arbeten som förväntas ge en minskning av överföringskapaciteten är planerade. Däremot kan underhållsåtgärder och byten av ventilutrustning ge kortvariga begränsningar i kapaciteten i vissa anslutningspunkter. Blir detta aktuellt kommer berörda kunder att kontaktas och planeringen ske i samråd med dem.

Aktivitetsplanen omfattar aktuella större projekt gällande ombyggnader och tillbyggnader av anläggningar samt vissa mer omfattande underhållsarbeten.