Gasnätet

Kommersiella avbrytbara avtal - Hyper3

Swedegas har i oktober 2017 möjlighet att, i samarbete med Energinet.dk, erbjuda svenska slutförbrukare med en årlig (kalenderår) förbrukning om minst 2 miljoner Nm3 att vara med i ett kommersiellt avtal om förbrukningsreduktion, så kallad "Hyper3". Syftet är att stärka försörjningstryggheten för den samlade dansk-svenska naturgasmarknaden. Hösten 2017 skedde detta för fjärde året i rad.

Information om Hyper3, clearingpris och resultat från auktioner hittar du på Energinets webbplats.