15 juli, 2011

Intervju med Swedegas VD Lars Gustafsson om förvärvet av E.ONs högtryckssystem för naturgas

Swedegas köper E.ONs svenska högtryckssystem för naturgas. Se intervju med Swedegas VD Lars Gustafsson och E.ON Gas VD Hans Kreisel om förvärvet.

Tillbaka till nyheter 2011