23 november, 2011

Naturgasens roll för näringslivets utveckling

Naturgasens roll i den nationella energimixen och spännande gasprojekt i industrin presenteras den 6 december på ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv och Energigas Sverige.

 

Ett kostnadsfritt seminarium som arrangeras av Svenskt Näringsliv.

Tid: tisdag 06 december kl 09:00 - 18:00
Plats: Stockholm
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Under dagen presenteras och diskuteras energigaser ur en rad olika aspekter. Vi kommer att få en bild av vad som sker i vår omvärld och vilken roll energigaserna kan spela i den nationella energimixen, bland annat genom att en rad näringslivsrepresentanter berättar om sina erfarenheter från gasanvändning. Dessutom får vi en inblick i framtiden genom presentationer av nya och spännande energigasprojekt.

Program:
08.45 Registrering och kaffe
         Moderator: Staffan Riben
09.15 Inledning
         Anders Mathiasson, Energigas Sverige
         Maria Thomtén, Svenskt Näringsliv
09.30 Energigasernas roll i energiförsörjningen
         Industriell konkurrenssituation,
         Stefan Fölster, chefsekonom Svenskt Näringsliv
         Synen på energigaserna,
         Cecilie Tenfjord-Toftby, Energipolitisk talesperson (M)
         Skiffergasutvecklingen i USA och hur den påverkar hela
         naturgasmarknaden, Mikael Eriksson, ambassadör, UD
         Paus
         Internationell utblick,
         Hans Riddervold, Director, IGU - International Gas Union
         Energigaserna i Sverige, Anders Mathiasson, vd, Energigas Sverige
         Swedegas nya roll, Lars Gustavsson, vd, Swedegas
12.00 Lunch
13.00 Energigaserna i ett industriperspektiv
         Panelsamtal med företrädare från företag som använder energigaser:
         Magnus Pettersson, Höganäs, Rolf Allgulander, Nynas, Tomas Hirsch,
         SSAB, Roland Schädlich, Perstorp, Cecilia Johnson, Uddeholm,
         Lennart Pilskog, Volvo och Martin von Sydow, Wallenius. Mikael Möller,
         Plast- och Kemiföretagen leder samtalet och ställer frågor till panelen.
14.30 Energigasernas möjligheter
         Naturgas ersätter kol i järn- och stålindustrin, representant från LKAB
         Förgasning av biomassa, Gobigas-projektet,
         Carina Bergsten, Chef Biogas, Göteborg Energi
15.30 Debatt om energigaserna i framtiden
         Deltagare: Riksdagsledamöterna Cecilie Tenfjord-Toftby (M),
         Ann-Kristine Johansson (S) och Lise Nordin (MP) samt
         Sven Hunhammar, klimatchef Naturskyddsföreningen och
         industrirepresentant.   
16.30 Summering av dagen
         Anders Mathiasson, Energigas Sverige
         Mikael Möller, Plast och Kemiföretagen
16.40 Fortsätt diskutera med deltagarna
         Swedegas bjuder på mingel
-18.00

För anmälan http://www.energigas.se/Aktuellt/Kalendarium/Arr1112Energigaser

Tillbaka till nyheter 2011