21 januari, 2021

Särskilt yttrande – Fossilfritt Sveriges förslag till vätgasstrategi

Fossilfritt Sverige har idag presenterat ett förslag till nationell vätgasstrategi. Nordion Energis VD Hans Kreisel har deltagit i arbetet.

 I förslaget till nationell vätgasstrategi instämmer Hans Kreisel i slutsatserna om bl a prioriterade politikförslag, behovet av en utbyggd och planerad vätgasintrastruktur och att biogasen har en roll i produktionen av vätgas. Däremot ser Nordion Energi att en nationell vätgasstrategi i högre grad behöver ta hänsyn till dagens klimatutmaningar, möjligheterna att snabbt reducera koldioxidutsläpp med t ex CCS-teknik samt det omfattande arbete som sker på EU-nivå. Detta för att Sverige ska få en snabbare klimatomställningen och en bättre finansierad vätgasutbyggnad.

Resonemanget utvecklas i vårt yttrande som du kan läsa i sin helhet här

Mer information om vätgasstrategin hittar du här

Tillbaka till nyheter 2021