01 oktober, 2012

Vopak, Swedegas och Göteborgs Hamn vänder sig till marknaden: Dags att visa intresse för LNG-terminal i Göteborg

Planeringen av den nya terminalen för flytande naturgas i Göteborgs Hamn pågår för fullt. I somras tecknade Vopak och Swedegas ett avtal, som nu även Göteborgs Hamn AB har skrivit under. Nu vänder sig parterna ut mot marknaden för att undersöka hur stort intresset är för flytande naturgas.

Tuffare svavelregler kräver att fartyg i svenska farvatten ställer om till miljövänligare bränsle senast 2015. Dessutom vill allt fler svenska industrier växla över från olja och kol till renare alternativ. I båda fallen är (LNG) det mest efterfrågade energislaget.

I nuläget är det svårt för både sjöfarten och industrin att få tag på LNG i tillräckligt stor utsträckning. En nyinvestering i en LNG-terminal i Göteborgs Hamn kan dock lösa problemet. Just nu pågår en kartläggning av marknadens önskemål och behov.

Bakom initiativet står infrastrukturbolaget Swedegas, som äger det svenska stamnätet för gas, holländska Vopak LNG, specialiserade på lagring av LNG och dotterbolag till världsledande lagringsföretaget för energiprodukter Royal Vopak samt Nordens största hamn, Göteborgs Hamn.

Miljövinster lockar marknaden
– Miljövinsterna med LNG har skapat en efterfrågan inom såväl sjöfart som industri. Just nu
scannar vi marknaden för att kunna dimensionera terminalen rätt och erbjuda rätt tjänster, berättar Lars Gustafsson, vd Swedegas.

Terminalen är planerad till 2015 för att möta sjöfartens behov av ett fartygsbränsle som inte släpper ut svavel och partiklar. Inom industrin ser man möjlighet att snabbare nå sina miljömål genom att byta olja och kol mot naturgas. Koldioxidutsläppen minskar med 25-40 procent och utsläppen av svavel och partiklar minskar till noll.

Första terminalen med fri konkurrens
LNG-terminalen i Göteborg blir den första i landet som bygger på principen ”open access”. Detta innebär att alla aktörer som är intresserade av att importera gas till den svenska marknaden nu erbjuds möjlighet att boka kapacitet.

– Fri konkurrens är en förutsättning för att slutkunderna ska kunna köpa gas till bästa pris på världsmarknaden, säger Lars Gustafsson.

Strategiskt läge
Att placeringen blir Göteborg beror på det strategiska läget:

– Göteborgs Hamn är inte bara Nordens största hamn utan även Nordens främsta energihamn. Vi vill sända en tydlig signal till sjöfarten om att det kommer att finnas LNG här när det tuffare miljökraven träder ikraft, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Göteborgs Hamn kommer att vara bland de första stora hamnarna i världen där fartyg som vill bunkra inte behöver gå in till en särskild terminal. Bunkringen kommer att ske precis som idag, alltså från en bunkerbåt samtidigt som godsfartyget lastas och lossas. Det gör det möjligt för LNG-bunkring i stor skala.

Göteborg är också knutpunkten för vidare transport av LNG med tåg eller lastbil till olika delar av landet. Terminalen kan också anslutas till stamnätet för gas.

För mer information kontakta

Saila Horttanainen, informationschef Swedegas AB, 070-622 76 06

Cecilia Carlsson, kommunikationsansvarig Göteborgs Hamn AB, 031-731 22 45.

Tillbaka till nyheter 2012