04 april, 2023

Utvärdering av balanseringsmodellen

I enlighet med metodgodkännandet av balanseringsmodellen ska Energinet och Swedegas utvärdera balanseringsmodellen utifrån de första 5 månaderna i drift. Marknadsaktörer uppmanas att skicka de första skriftliga kommentarerna till Energinet eller Swedegas senast den 14 april.

Utifrån metodgodkännandet av balansmodellen från december 2021 är Energinet och Swedegas skyldiga att utvärdera balanseringsmodellen utifrån dialog med marknaden. Metodgodkännandet för Danmark finns på den danska myndighetens webbplats, där kravet och specifika punkter för utvärderingen beskrivs på sidan 54-56: Godkendelse af metodeændring til balancemodellen på gasområdet (forsyningstilsynet.dk). Metodgodkännandet för Sverige finns på den svenska myndighetens webbplats där kravet och specifika punkter för utvärderingen beskrivs på sidan 12-13: Beslut om systemövergripande inom dygns-skyldigheter (energimarknadsinspektionen.se).

Energinet och Swedegas uppmanar gasmarknades aktörer att skicka in skriftliga kommentarer senast den 14 april 2023 till cru@energinet.dk eller till grid@nordionenergi.se

Efter att ha fått skriftliga synpunkter kommer Energinet och Swedegas att utarbeta ett utkast till utvärderingsrapport som kommer att skickas ut för remiss till marknaden i mitten av maj 2023.

Energinet och Swedegas ska lämna in den slutliga utvärderingsrapporten till den Forsyningsmyndigheten och till Energimarknadsinspetkionen senast den 1 juli 2023.

Tillbaka till nyheter 2023