24 maj, 2017

Swedegas på Gasdagarna 2017

Hållbara affärsmodeller, gasdistribution i dag och i framtiden samt gas för renare sjöfart är inslag under Gasdagarna där Swedegas medverkar.

Swedegas VD Johan Zettergren är moderator för samtalet om hållbara affärsmodeller där Håkan Feuk från E.ON, Birgitta Resvik, Fortum, och Michael Olausson, Scandinavian Biogas, diskuterar om det finns andra marknader som branschen kan läsa sig av för att attrahera nya kunder.

John Almén, affärsutvecklare, ska prata om hur regionala nät ger biogasen ett lyft.

Lars Persson, teknisk projektledare, deltar i en diskussion om LNG som strategi för att uppnå framtida miljökrav och bunkringsmöjligheter för LNG.

Gasdagarna arrangeras varje år av branschföreningen Energigas Sverige. Arrangemanget är fyllt av diskussioner, föredrag, utställningar och samtal. I år äger det rum i Båstad 31 maj och 1 juni och inledningstalare är Svante Axelsson, regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige, Skånes landshövding Annelie Hulthén, Karin Svensson Smith, ordförande för Riksdagens trafikutskott, och Markus Wråke, VD för Energiforsk.

Tillbaka till nyheter 2017