09 oktober, 2017

Swedegas ledningssystem miljö- och kvalitetscertifierat

Nu är Swedegas även miljöcertifierat enligt ISO14001:2015. De tidigare kvalitets- och arbetsmiljöcertifieringarna är dessutom uppgraderade.

Swedegas ska svara upp mot höga krav på hälsa, säkerhet, kvalitet och miljö, och företaget har ett integrerat ledningssystem som stödjer detta.

– Det är viktigt att vi lever upp till de krav som ställs på samhällsnyttig infrastruktur. Vår organisation har en helhetssyn på hälsa, säkerhet, kvalitet och miljö, både i det dagliga arbetet och i utvecklingen av verksamheten. Att bli certifierade blir ett kvitto att vi jobbar på rätt sätt och i rätt riktning, säger Johan Zettergren, VD för Swedegas.

Swedegas är kvalitetscertifierat sedan 1997. Nu är certifikatet uppgraderat till ISO9001:2015. Arbetsmiljöcertifikatet enligt AFS 2001:1 har också funnits med länge, medan miljöcertifieringen (ISO14001:2015) blev klar i september 2017.

– Miljöcertifieringen hjälper oss att fokusera på rätt frågor; ett arbete som också kommer att återspeglas i vår hållbarhetsrapportering, säger Johan Zettergren.

Swedegas arbetar aktivt för omställningen av Sveriges energisystem till förnybara energislag. För Swedegas del handlar det konkret om att verka för att marknaden ställer om till mer förnybar gas.  

– Vi är övertygade om att vår infrastruktur spelar en viktig roll i den utvecklingen. Att vara certifierade säkerställer att vi jobbar effektivt och att organisationen omfattas av ett ständigt lärande.

Swedegas har certifierats av det oberoende forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden.

 

Läs mer om Swedegas ledningssystem.

 

Fakta Swedegas

Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas satsar på att utveckla ny infrastruktur för biogas, vätgas och flytande naturgas (LNG).

Tillbaka till nyheter 2017