01 juni, 2013

Swedegas tar idag, 1 juni, över ansvaret för balansen för gas i stamnätet.

Sveriges regering har utsett Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för naturgas, till systembalansansvarig. Swedegas tar över ansvaret från Svenska Kraftnät.

Systembalansansvaret innebär att Swedegas sköter både drift och underhåll av systemet samt tillser att konsumtion och tillförsel av gas ständigt är i balans.

Själva funktionen för systembalans förändras inte i och med bytet av ansvarig, men Swedegas kommer efter övertagandet att fortsätta utveckla verksamhet, system och organisation mot en högre grad av automatisk validering samt möjligheter till förbättrad rapportering och redovisning.

Tillbaka till nyheter 2013