21 september, 2018

Swedegas stödjer europeiskt register för förnybar gas

Swedegas är nu medlem i ERGaR (European Renewable Gas Registry), som arbetar för att upprätta ett oberoende, transparent och pålitligt system för hur biogas och andra förnybara gaser handlas i Europas gasnät.
– Genom detta engagemang vill Swedegas stödja utvecklingen av en större marknad för biogas inte bara i Sverige, utan i hela i Europa, vilket gynnar både användare och producenter av biogas, säger Hanna Paradis, affärsutvecklare på Swedegas.

Swedegas är sedan 2013 medlemmar i Green Gas Initiative tillsammans med sex andra europeiska gasnätsoperatörer, där målet är att transportera 100 % förnybar gas i gasnäten 2050. En viktig del i detta är att förenkla möjligheterna för handel av biogas inte bara inom utan mellan länder.

ERGaR utgår från den nationella dokumentation som finns i olika länder och skapar ett gemensamt register för handel av biogas som transporteras i det europeiska gasnätet. Målet är att kunna ansluta ett flertal av de europeiska länderna till registret för att kunna följa biogasens väg från producent till konsument.

Andra medlemmar i ERGaR är nationella biogasföreningar, biogasproducenter, gasinfrastrukturbolag och andra aktörer på gasmarknaden över hela Europa.

Mer information om ERGaR finns på ergar.org.

Om Swedegas
Swedegas är ett infrastrukturföretag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund, och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industriföretag, kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas satsar på att utveckla ny infrastruktur för biogas, vätgas, flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG).

Saila Horttanainen, Swedegas
Chef för Kommunikation och Hållbarhet
+46 70 622 76 06
saila.horttanainen@swedegas.se

Tillbaka till nyheter 2018