22 mars, 2016

Swedegas och Kanfer Shipping planerar samarbete om sjötransporter av LNG och lager i Gävle-regionen

Swedegas undersöker möjligheterna att bygga gasinfrastruktur i Gävleregionen. Företaget har undertecknat ett intentionsavtal med Kanfer om sjötransport och flytande lager för LNG (Liquefied Natural Gas, flytande naturgas) i Gävle-regionen.

- Vi är intresserade av att investera i den mest effektiva lösningen. Ett flytande LNG-lager har fördelaktiga driftskostnader, vilket i sin tur gynnar kunderna i regionen, säger Johan Zettergren, vVD Swedegas.

Swedegas planerar att investera i en infrastrukturlösning för gas i Gävleregionen med ett regionalt gasnät samt en terminal för LNG. Ett sådan  lösning ger industri och transportsektor, inklusive sjöfarten, möjlighet att få tillgång till konkurrenskraftig och hållbar energi, när de ställer om från oljebaserade produkter till mer miljövänliga alternativ. Gasen används för att den är enkel att hantera, säker och mer miljövänlig än olja och kol. Regionens biogasproduktion kan också öka tack vare effektivare distribution.

Tillsammans med Kanfer Shipping diskuterar Swedegas hur en flexibel och robust lösning för att försörja regionen med LNG/gas kan se ut. Kanfer Shippings lösning innebär att LNG fraktas till en hamn på pråmar som transporteras med hjälp av bogserbåtar. Pråmarna kan sedan fungera som flytande lager i hamnen, varifrån LNG, som återförgasats, kan transporteras vidare i Swedegas gasnät. 

– Vi strävar efter att hitta konkurrenskraftiga och flexibla lösningar för hela värdekedjan och utvärderar just nu olika alternativ, säger Johan Zettergren, vVD, Swedegas.

Kanfer Shipping ska göra en förstudie för att parterna ska kunna gå vidare med ett gemensamt beslut om projektets fortsättning.

– Vi är mycket glada för det förtroende Swedegas har gett oss och ser fram emot att fortsätta arbeta med projektet. Målet är att det närmaste året gemensamt arbeta fram en komplett lösning för gasinfrastruktur, säger Stig Anders Hagen, managing partner, Kanfer Shipping.

 

Swedegas AB

Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med naturgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas (LNG).

 

Kanfer Shipping AS

Kanfer Shipping AS är ett norskt rederi som fokuserar på småskalig LNG-distribution, flytande lagring och terminaltjänster. Se också www.kanfershipping.com.

 

För ytterligare information, kontakta Saila Horttanainen, informationschef, Swedegas, telefon 070-622 76 06, email saila.horttanainen@swedegas.se eller Stig Anders Hagen, Kanfer Shipping, telefon: +47 413 599 80 eller email stig@kanfershipping.com.

Tillbaka till nyheter 2016